"පරිශීලක සාකච්ඡාව:Ravindu Navin" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

 
</div>
</div>
 
== අනේ මට බනින්න එපා ! මම එන්නම් ! Please stop it. ==
 
[https://si.wikipedia.org/wiki/පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Rsekanayake#.E0.B6.AF.E0.B7.99.E0.B6.B4.E0.B7.92.E0.B6.A7.E0.B7.92.E0.B6.9A.E0.B7.8F.E0.B6.A7.E0.B7.8A.E0.B6.A7.E0.B7.94.E0.B7.80.E0.B7.8F ඔබගේ දෙපිටිකාට්ටුවා යන සටහන ] බලන්න.puppets being manipulated by outside powerful force.Children are so used to seeing puppets because,when they see a real ventriloquist they don't understand it.--<span style="text-shadow:3px 3px 4px lightskyblue;">[[User:Rsekanayake|<span style="color:#F62817">Rs</span>]][[User talk:Rsekanayake|<span style="color:#1673F5">Ekanayake</span>]]</span> 04:56, 9 ජූලි 2017 (යූටීසී)

සංස්කරණ

1,057

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/401732" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි