"පරිශීලක සාකච්ඡාව:Lee" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

:::Temporary blocked for one week! --[[User:Lee|Lee]] ([[User talk:Lee|talk]]) 15:53, 4 ජූලි 2017 (යූටීසී)
:Can the user understand that he can not own an article just becuase he created it and forbid others from editing it, it is not neessary to show his name, school etc explicitly in the body of the article, it is not necessary to highlight headings by making them bold and larger fonts. Let him contemplate during this one week and comeback to Sinhala Wikipedia as a good editor. I wish him best of luck! --- [[User:Shwetha|Shwetha]] ([[User talk:Shwetha|talk]]) 16:10, 4 ජූලි 2017 (යූටීසී)
 
== තම පුද්ගලික අරමුනු වෙනුවෙන් විකිපීඩියාව අවභාවිතය කිරීම පිළිබද පැමිණිල්ලයි. ==
 
[https://si.wikipedia.org/wiki/පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Rsekanayake#.E0.B6.AF.E0.B7.99.E0.B6.B4.E0.B7.92.E0.B6.A7.E0.B7.92.E0.B6.9A.E0.B7.8F.E0.B6.A7.E0.B7.8A.E0.B6.A7.E0.B7.94.E0.B7.80.E0.B7.8F දෙපිටිකාට්ටුවා යන මාතෘකාව යටතේ ඇති මෙම සටහන බලන්න] අසබ්ය වචන භාවිතය පිලිබදව මෙය පැමිණිල්ලක් ලෙස භාරගෙන සොයා බලන්න. --<span style="text-shadow:3px 3px 4px lightskyblue;">[[User:Rsekanayake|<span style="color:#F62817">Rs</span>]][[User talk:Rsekanayake|<span style="color:#1673F5">Ekanayake</span>]]</span> 04:28, 9 ජූලි 2017 (යූටීසී)

සංස්කරණ

1,057

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/401728" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි