"බෝගන්විලා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණය
(සංස්කරණය)
(සංස්කරණය)
 
|}}
 
බෝගන්විලා (උච්චාරණය බෝගන්වීලියා ලෙසින්: https://forvo.com/search/Bougainvillea/en/ ) ({{IPAc-en|ˌ|b|uː|ɡ|ᵻ|n|ˈ|v|ɪ|l|i|ə}} or {{IPAc-en|ˌ|b|oʊ|ɡ|ᵻ|n|ˈ|v|ɪ|l|i|ə}}) is a genus of thorny ornamental vines, bushes, and trees with flower-like spring leaves near its flowers.
 
== යොමුව ==
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/399161" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි