"මල්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
පරිවර්තනය
සුළු (පරිවර්තනය)
සුළු (පරිවර්තනය)
Flower evolution continues to the present day; modern flowers have been so profoundly influenced by humans that many of them cannot be pollinated in nature. Many modern, domesticated flowers used to be simple weeds, which only sprouted when the ground was disturbed. Some of them tended to grow with human crops, and the prettiest did not get plucked because of their beauty, developing a dependence upon and special adaptation to human affection.<ref>[http://www.livescience.com/othernews/050526_flower_power.html Human Affection Altered Evolution of Flowers]</ref>
 
== ලක්ෂණසංකේත ==
{| align="right"
|-
|[[ගොනුව:Jade ornament with grape design.jpg|thumb|right|Chinese [[Jade]] ornament with flower design, [[Jin Dynasty, 1115–1234|Jin Dynasty]] ([[1115]]-[[1234]] AD), [[Shanghai Museum]].]]
|}
බොහෝ මල් වර්ග විවිධ සංකේත ලෙස විවිධ සංස්කෘතිය තුල භාවිතා කරයි.මෙවන් සංකේත සදහා උදාහරණ කිහිපයක් මෙසේය.
Many flowers have important [[symbol]]ic meanings in Western culture. The practice of assigning meanings to flowers is known as [[floriography]]. Some of the more common examples include:
 
* රතුරෝස මල- ආදරය රාගය හා සුන්දරත්වයේ සංකේතය ලෙස.
* Red [[rose]]s are given as a symbol of love, beauty, and passion.
* පොපිමල - මරණයේ සංකේතය ලෙස.රණබිමේ මියගිය රණවිරුවන් සැමරීමට ද පොපිමල යොදාගනී.
* [[Poppy|Poppies]] are a symbol of consolation in time of death. In the [[United Kingdom|UK]], [[New Zealand]], [[Australia]] and [[Canada]], red poppies are worn to commemorate soldiers who have died in times of war.
* ලිලී මල - මිහිදන් කිරීම හා ජීවිතයේ සංකේතය ලෙස.මීට අමතරව හිරු සඳු තරු වැනි දිදුලන ආකාශ වස්තු සංකේතවත් කිරීමට.
* [[Iris (plant)|Irises]]/[[Lily]] are used in burials as a symbol referring to "resurrection/life". It is also associated with stars (sun) and its petals blooming/shining.
* ඩේසි මල - අවිහිංසකත්වයේ සංකේතය ලෙස.
* [[Asteraceae|Daisies]] are a symbol of innocence.
* සුදු නෙළුම් මල - සාමයේ සංකේතය ලෙස.
මීට අමතරව විවිධ ජාතීන් විසින් තම ජාතියකත්වය සංකේතවත් කිරීමට ජාතික පුෂ්පයක් යොදාගනී.තවද විවිධ පලාත් ප්‍රදේශ නියෝජනය කිරීමටත් මල් යොදාගනී.
 
මල් බොහෝ සංස්කෘතීන් තුල ස්ත්‍රිය හා ස්ත්‍රීත්වය සංකේතවත් කිරීමට යොදාගනී.
Flowers within art are also representative of the [[female genitalia]], as seen in the works of artists such as [[Georgia O'Keeffe]], [[Imogen Cunningham]], [[Veronica Ruiz de Velasco]], and [[Judy Chicago]], and in fact in Asian and western classical art. Many cultures around the world have a marked tendency to associate flowers with [[female|femininity]].
 
බොහෝ කලා කෘතීන් තුල මල් විවිධ දේ සංකේතවත් කිරීමට යොදාගෙන ඇත.විශේෂයෙන් කව්‍යයන් හි ස්ත්‍රිය සංකේතවත් කිරීම සදහා උපමාවක් හා රූපකයක් ලෙස යොදාගෙන ඇත.
The great variety of delicate and beautiful flowers has inspired the works of numerous poets, especially from the 18th-19th century [[Romantic poetry|Romantic]] era. Famous examples include [[William Wordsworth]]'s ''[[I Wandered Lonely as a Cloud]]'' and [[William Blake]]'s ''Ah! Sun-Flower''.
 
ගද්‍ය හා පද්‍ය කාව්‍යයන් තුල මෙන්ම විවිද දෘශ්‍ය කලාවන්හිද මල් භාවිතා කරයි.විවිධ විත්‍ර හා සැරසිලි නිර්මානයට මල් යොදාගැනීම දක්නට ලැබේ.විවිධ උස්සව අවස්ථාවලදී සැරසිලි අලංකරණ කටයුතුවලට මල් යොදාගනී.
Because of their varied and colorful appearance, flowers have long been a favorite subject of visual artists as well. Some of the most celebrated paintings from well-known painters are of flowers, such as [[Vincent van Gogh|Van Gogh]]'s [[sunflowers (series of paintings)|sunflowers]] series or [[Claude Monet|Monet]]'s water lilies. Flowers are also dried, freeze dried and pressed in order to create permanent, three-dimensional pieces of [[flower art]].
 
The Roman goddess of flowers, gardens, and the season of Spring is [[Flora (goddess)|Flora]]. The Greek goddess of spring, flowers and nature is [[Chloris]].
 
In [[Hindu]] mythology, flowers have a significant status. [[Vishnu]], one of the three major gods in the [[Hindu]] system, is often depicted standing straight on a [[lotus (plant)|lotus]] flower.<ref>[http://www.bbc.co.uk/religion/religions/hinduism/deities/vishnu.shtml Vishnu]</ref> Apart from the association with [[Vishnu]], the Hindu tradition also considers the lotus to have spiritual significance.<ref>[http://www.hinduismtoday.com/archives/1999/7/1999-7-13.shtml Hinduism Today: God's Favorite Flower]</ref> For example, it figures in the Hindu stories of creation.<ref>[http://www.theosociety.org/pasadena/sunrise/49-99-0/ge-mrook.htm The Lotus]</ref>
 
== භාවිතයන් ==

සංස්කරණ

1,558

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/395928" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි