"ක්ෂීර පථය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

==වටපිටාව==
 
කිරි සයුර හා ඇන්ඩ්‍රෝමීඩා චක්‍රාවාට යනු  ප්‍රාදේශීය පොකුර තුල ඇති යෝධ සර්පිලාකාර ද්විතියික චක්‍රාවාට පද්ධතියකි.      
 
==ප්‍රවේගය==
විශේෂ සාපේක්ෂතා වාදයට අනුව සාපේක්ෂව බැලිය හැකි රාමුවක් නොමැති නිසා ප්‍රවේගයක් නොපවති.
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/395784" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි