"පරිශීලක සාකච්ඡාව:Mr. 1100100" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

arc
(arc)
(arc)
<!-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
<!-- කරුණාකර මෙම රේඛාවට ඉහලින් සංස්කරණය කිරීමෙන් වලකින්න. රේඛාවට පහළින්ද සංස්කරණය නොකිරීමට කාරුණික වන්න. -->
 
 
 
==විකිපීඩියා ආසියානු මාසය==
හිතවත් පරිශීලකතුමනි, ගියවර සේම මෙවරත් [[විකිපීඩියා:විකිපීඩියා ආසියානු මාසය|විකිපීඩියා ආසියානු මාසය]] සංවිධානයට ඔබට හැකියාවක් පවතීනම් එක්වැන්නැයි ඉල්ලා සිටිමි. ස්තූතියි.--[[User:L Manju|L Manju]] ([[User talk:L Manju|talk]]) 10:04, 26 ඔක්තෝබර් 2016 (යූටීසී)
 
==විකිපීඩියා ආසියානු මාසය 2016==
<div style="width: 99%; color: #111; {{box-shadow|0|0|6px|rgba(0, 0, 0, 0.55)}} {{border-radius|2px}}">
<div style="overflow:hidden; height:auto; background: #fff; width: 100%; padding-bottom:18px;">
<div style="font-size: 36px; margin-top: 24px;margin-left: 16px; font-family: 'Linux Libertine',Georgia,Times,serif; line-height: 1.2em;">[[විකිපීඩියා:විකිපීඩියා ආසියානු මාසය|විකිපීඩියා ආසියානු මාසය]]<div style="margin-right:1em; float:right;">[[File:WAM 2016 Banner-si.png|450px|center|link=]]</div></div>
<div style="font-size: 24px; padding-top: 0px; margin-left: 16px; font-family: 'Linux Libertine',Georgia,Times,serif; line-height:1.2em; color: #666; ">
පසුගිය වර්ෂයේ පැවැත්වූ විකිපීඩියා ආසියානු මාසයට සහභාගී වීම වෙනුවෙන් ඔබට ස්තූතිවන්ත වන අතර එහි සංස්කරණයෙහි යෙදීම ඔබට විනෝදයක් වන්නට ඇතැයි අපි විශ්වාස කරමු. 2015 වර්ෂයේදී ලොව වටා භාෂා 43ක පැවැත්වූ විකිපීඩියා ආසියානු මාසය සඳහා ලිපි 7,000 අධික සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත්ව තිබූ අතර ඒ හේතුවෙන් එය විකිපීඩියාව තුල විශාලතම සංස්කරණ ව්‍යාපෘතිය බවට පත්විය. මෙවර එළඹෙන නොවැම්බරයේදීද මෙම ව්‍යාපෘතිය දියත් කිරීමට අප සූදානම් වන අතර ඊට ඔබේ සහභාගීත්වය අපේක්ෂා කරමු.
 
ගියවර සංස්කරණ ව්‍යාපෘතියෙහි මෙන් මෙවරද විශේෂ තැපැල්පතක් (නව ආකෘතියක) හිමිකරගැනීමට ඔබ කල යුතු වන්නේ, අවම වශයෙන් බයිට 3,500 ධාරිතාවකින් හා වචන 300 ක පමණ ප්‍රමාණයකින් සමන්විත ලිපි හතරක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත් කිරීම පමණයි. මෙවර තැපැල්පත් එවීමේ කටයුතු දියුණු අයුරින්, එනම් තැපැල්පත් සැකසීම මෙම කාලයේදීත්, ලිපින එකතු කිරීම සංස්කරණ ව්‍යාපෘතිය අවසන් වූ වහාමත් සිදුකෙරේ.
 
විකිපීඩියාව තුළ දී වැඩිම ලිපි ප්‍රමාණයක් තනන විකිපීඩියානුවා/වන් "විකිපීඩියා ආසියානු තානාපති"වරයා/වරුන් ලෙස ගෞරවයට පාත්‍ර වනු ඇත. මෙවර පත්වන ආසියානු තානාපතිවරයා වෙතට, ඔහුගේ සහතික පත්‍රය ඩිජිටල් සහ කඩදාසි මුද්‍රිත ආකාරයේ පිටපත් ද්විත්වයක් ලෙස ලැබීමට සලස්වනු ලැබේ.
 
<div style="text-align:center;">
<!-- Please edit the "URL" accordingly, especially the "section" number; thanks -->
{{Clickable button 2|දැන්ම එකතු වන්න|url={{fullurl:{{{link|විකිපීඩියා:විකිපීඩියා ආසියානු මාසය/සාමාජිකයින්}}}|action=edit}} |class=mw-ui-progressive}}
</div>
මේ සම්බන්ධව ඔබේ අවධානය යොමුකිරීම පිළිබඳව ස්තූතියි! <noinclude>''--[[User:L Manju|L Manju]] ([[User talk:L Manju|talk]]) 10:04, 26 ඔක්තෝබර් 2016 (යූටීසී)''</noinclude><includeonly>~<noinclude> </noinclude>~~<noinclude> </noinclude>~</includeonly>
</div>
</div>
</div>
 
== Central Notice of Wikipedia Asian Month ==
 
Only four days left before we enter November, the Wikipedia Asian Month!<br />
We are going to set up the Central Notice, which will help you achieve more sucess in upcoming WAM event and attract more people join your home Wikipedia.<br />
#Step 1, make sure your event page is fully set up and translated. [[m:Wikipedia Asian Month/Sample|Link to the Sample page]] (You need to localize [[m:Template:WAM|This template]])
#Step 2, translate the banner [https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=Centralnotice-tgroup-WAM_2016&filter= at here], make sure tranlsate the link to the event page of your home wiki.
#Step 3, when you finish the two steps, [[m:Wikipedia Asian Month/Status|update this page]]. When both "Main Page" and "CN"(tranlsation) marked as done, I will enbale the CN in your language all the way to the end of November.
* You can find me on facebook by searching Addis Wang, and feel free to add me as well as chat with me for any question. Feel free to contact me with other language, I will try to understand it by google translate.
 
Best Wishes,<br />
Addis Wang<br />
[[User:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[User talk:MediaWiki message delivery|talk]]) 19:32, 26 ඔක්තෝබර් 2016 (යූටීසී)
<!-- Message sent by User:AddisWang@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_Asian_Month/2016_Organizers&oldid=16014069 -->
 
== WAM Organizers Update (Nov.5) ==
 
Hi WAM Organizer! Hopefully everything works just fine so far! '''[[:m:User_talk:AddisWang|Need Help Button''', post in any language is fine]]
* Here are some recent updates for you, and as always, let me know if you have any idea, thought or question.
** IMPORTANT: Asian Language Wikipedia will exclude the language speaking country from the Asian Month so we can encourage editors write something about other part of Asia. E.g., Chinese Wikipedia will exclude Mainland China, Taiwan, Hong Kong, and Macau. Indian language Wikipedia will exclude India. If you have problems with that, please let me know.
** I've posted the tool instruction and newest postcard rules on each Wiki' event page. Make sure you translate it. In short: 4 articles get one card, 15 get another one (Special one), and the Ambassador gets another one.
** We will still allow two Ambassadors if top and second contributors have more than 30 accepted articles, just like last year. Please send this information to high-quantity participant to encourage them.
** Please create [[:en:Template:WAM talk 2016|'''this talk page template''']] and linked in Wikidata. Judging tool will add this template to submitted articles automatically.
** The judging tool should work fine. If not, talk to me.
** You may put this template on your user page if you like it. [[:en:Template:User WAM organizer]]
** Optional: Judging Tool Interface may not available in your language. If you feel needed, you can [https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-Wikipedia+Asian+Month%2FTool+Interface&language=en&action=page&filter= translate the interface at here].
** Invite some active contributors from your wiki to participate. And please encourage editors who can speak more than one language participate to other WAM edition.
** Indic Community: [[:m:CIS-A2K|CIS-A2K]] will provide fund if you would like to organize an offline event of Wikipedia Asian Month. [[:m:Talk:CIS-A2K/Requests|Apply at here]].
Best Wishes, <br/>
Addis Wang<br/>
<small>Sent by [[User:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[User talk:MediaWiki message delivery|talk]]) 18:55, 5 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී) </small>
<!-- Message sent by User:AddisWang@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_Asian_Month/2016_Organizers&oldid=16034645 -->
 
== WAM Organizers Update (Nov.12) ==
 
Hi WAM Organizer! Hopefully everything works just fine so far! '''[[:m:User_talk:AddisWang|Need Help Button''', post in any language is fine]]
* Here are some recent updates for you, and as always, let me know if you have any idea, thought or question.
** Additional souvenirs (e.g. Stickers, bookmarks) will sent to Ambassadors and active organizers.
** I'm doing some basic statistics at [[:m:Wikipedia Asian Month/Results|Result page]] every week, in case you are interested.
* I've already sent noticfication to global top 20 users that WMF will give global top 3 contributors a free Wikimedia T-shirt. Here are the rules:
** A participant's article count is combined on all language Wikipedias they have contributed to
** Only Wikipedia Asian Month on Wikipedia projects will count (no WikiQuote, etc.)
** The global top 3 article count will only be eligible on Wikipedias where the WAM article requirement is at least 3,000 Bytes and 300 words.
** Please make sure enforce the rules, such as proper references, notability, and length.
** International organizers will double check the top 3 users' accepted articles, so if your articles are not fulfilling the rules, you might be disqualified. We don't want it happened so please don't let us make such a decision.
** Rest of Global top 10 users will also get some WAM souvenirs.
Best Wishes, <br/>
Addis Wang <br/>
<small>Sent by [[User:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[User talk:MediaWiki message delivery|talk]]) 03:01, 13 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)</small>
<!-- Message sent by User:AddisWang@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_Asian_Month/2016_Organizers&oldid=16058010 -->
 
== WAM Tool Update ==
 
Hi WAM organizers, due to unexpected maintenance on wmfLabs, which host our judging tool, the tool is currently down and can not be used in around next 48 hours or less. Please inform local participants for such problem, and tell them they can submit their contribution after the maintenance. I will send another update when the tool comes back. If you have further questions regarding the tool, please feel free to reach [[:m:User:AddisWang|me]] or the tool developer [[User talk:Ле Лой|Le Loi]]. Best, Addis Wang/ sent by [[User:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[User talk:MediaWiki message delivery|talk]]) 22:07, 14 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)
<!-- Message sent by User:AddisWang@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_Asian_Month/2016_Organizers&oldid=16058010 -->
 
== Update (Nov. 16) ==
 
[[File:Asia_(orthographic_projection).svg|right|200px]]
Hi WAM organizers! It's now half way! Good job! Here are some updates:
* As many of you may notice, that the judging tool has came back to normal.
* I've set up a result page with some numbers in it. It may not accurate, just as a reference at this time.
* WAM should get more media coverage. If you can help (either locally or internationally), please let me know!
* Please considering start judging articles if you have not yet. it's really important to give feedbacks to participants so they can improve articles or get motivated.
* With your help, I may start the first round of address collection before WAM ends for who already have four accepted articles and organizers, as I promised to improve the postcard sending process this year.
* Feel free to reach out to me for any question! At [[:m:User_talk:AddisWang|my meta talk page]].
Best Wishes, <br/>
Adds Wang <br/>
<small>sent by [[User:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[User talk:MediaWiki message delivery|talk]]) 05:31, 16 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)</small>
<!-- Message sent by User:AddisWang@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_Asian_Month/2016_Organizers&oldid=16066143 -->
 
== What's Next (WAM) ==
 
Congratulations! The Wikipedia Asian Month is almost ending and you've done amazing work of organizing. What we've got and what's next?
;Here are some number I would like to share with you (by UTC Nov. 30 2am)
:Total submitted: 7289; 669 unique users
; Tool problem
:If you can not submit articles via judging tool, use [[:m:Wikipedia Asian Month/late submit|'''this meta page''']] to do so. Please spread this message with local participants.
; Here are what will come after the end of WAM
* Make sure you judge all articles before December 5th, and participants who can improve their contribution (not submit) before December 10th.
* Participates still can submit their contribution in November before December 2nd at [[:m:Wikipedia Asian Month/late submit|'''this page''']]. Please let your local wiki participates know. Once you finish the judging, please update [[:m:Wikipedia Asian Month/Status|'''this page''']] after December 5th
* There will be three round of address collection scheduled: December 2nd, December 7th, and December 20th.
* Please report the local Wikipedia Asian Ambassador (who has most accepted articles) [[:m:Wikipedia Asian Month/2016 Ambassadors|'''on this page''']], if the 2nd participants has more than 30 accepted articles, you will have two ambassadors.
* I will announce the name of Wikipedians who will able to pick a Wikimedia T-shirt from Wikimedia Store for free after I re-check their contributions.
* There will be a progress page for the postcards.
; Some Questions
* It could be a case that local organizer does not agree on an article if shall accept it or not. In this situation, the judging tool will highlight the conflict articles in the "article's list". Please review other's opinion, and resolve the conflict by changing your decision or discuss with other judges.
* In case you wondering how can you use the WAM tool (Fountain) in your own contest, contact the developer [[:m:User:Ле Лой|Le Loi]] for more information.
 
Best Wishes,<br/>
Addis Wang; <small>Sent by [[User:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[User talk:MediaWiki message delivery|talk]]) 14:19, 30 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)</small>
<!-- Message sent by User:AddisWang@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_Asian_Month/2016_Organizers&oldid=16068000 -->
 
== Address Collection ==
 
We are starting collecting address! Please fill '''[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0KM7eQEvUEfFTa9Ovx8GZ66fe1PdkSiQViMFSrEPvObV0kw/viewform this form]''' to receive an additional postcard as being a WAM organizer. You may receive this message because you on the receipt list. You don't have to fill the form if you are not organizing this year. This form is only accessed by me and your username will not distribute to the local community to send postcards. All personal data will be destroyed immediately after postcards and other souvenirs are sent. Please help your local participants in case they have any problem understanding the survey. If you have any question, feel free contact me on [[:m:User_talk:AddisWang|my meta talk page]]. You can remove yourself from the list at [[:m:Wikipedia Asian Month/2016 Organizers|this page]].
* Some deadline:
*: Dec. 5th<nowiki>:</nowiki> Finish Judging
*: Dec.10th<nowiki>:</nowiki> Last day to improve the content and change the judge
Best, [[:m:User:AddisWang|Addis Wang]]; Sent by [[User:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[User talk:MediaWiki message delivery|talk]]) 08:04, 3 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)
<!-- Message sent by User:AddisWang@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_Asian_Month/2016_Organizers&oldid=16068000 -->
 
==සුබ නව වසරක් වේවා==
{| align=center style="width:70%; font-family:Georgia, serif; {{Round corners}}; border:DarkGoldenrod solid 3px; padding:2px; background:white; "
| style="width: 15%" | [[File:Charles R. Knight New Years's Card.jpg|border|280px|left]]
| style="width: 40%"; align="center" | <div class="plainlinks"><br>''{{{1|{{{{{|safesubst:}}}BASEPAGENAME}}}}}, ඔබට සහ ඔබේ ආදරණීයයන් සියළු දෙනාටම ලැබුවා වූ 2017 නව වසර ඉතා යහපත් සහ සාර්ථකත්ව උදා වන ''<br><div class="plainlinks">{{<includeonly>safesubst:</includeonly>#if:{{{2|}}}||<br>}}<big style="color: #B8860B;">'''{{Smallcaps|සුභ නව වසරක් වේවා !}}''' </big>{{<includeonly>safesubst:</includeonly>#if:{{{2|}}}||<br>}}</font><br>{{<includeonly>safesubst:</includeonly>#if:{{{2|}}}|''{{{2}}}''<br>}}''සුබ පැතුම් එක්කලේ,''<br>[[User:L Manju|L Manju]] ([[User talk:L Manju|talk]]) 02:38, 1 ජනවාරි 2017 (යූටීසී)<br><br>
| style="width: 15%" | [[File:Godt Nytaar! 1916.jpg|250px|right]]
|}

සංස්කරණ

5,058

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/394687" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි