"පුරාතන ඊජිප්තියානු ආගම" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණය
(සංස්කරණය)
(සංස්කරණය)
*{{උපන්‍යාස පොත | last=අස්මාන් | first=ජැන් | author-link=ජැන් අස්මාන් |others= ලෝටන්, ඩේවිඩ් පරිවර්තක | title=ද සර්ච් ෆො ගෝඩ් ඉන් ඒන්ෂන්ට් ඊජිප්ට් | publisher = [[කෝනල් විශ්වවිද්‍යාලයීය මුද්‍රණාලය]] | year=2001 |origyear= 1984 |url=https://books.google.com/?id=ACkeJSSIvQYC&printsec=frontcover&dq=The+Search+for+God+in+Ancient+Egypt&q | isbn=0-8014-8729-3 | ref = harv}}
*{{උපන්‍යාස පොත | last=අස්මාන් | first=ජැන් | author-mask = 3 |others= ලෝටන්, ඩේවිඩ් පරිවර්තක | title=ඩෙත් ඇන්ඩ් සැල්වේෂන් ඉන් ඒන්ෂන්ට් ඊජිප්ට් | publisher= කෝනල් විශ්වවිද්‍යාලයීය මුද්‍රණාලය | year =2005 |origyear= 2001 |url=https://books.google.com/?id=dt96B6jKOywC&printsec=frontcover&dq=Death+and+Salvation+in+Ancient+Egypt&cd=1#v=onepage&q | isbn = 0-8014-4241-9 | ref = harv}}
 
*{{උපහරණය | last = සිල්වර්මන් | first = ඩේවිඩ් පී | year = 1991 | title = ඩිවිනිටි ඇන්ඩ් ඩෙයටීස් ඉන් ඒන්ෂන්ට් ඊජිප්ට් }} {{හාවඩ්වරනොමැ | ෂාෆර් | 1991 | pp = 55–58}} තුල.
 
*{{උපන්‍යාස පොත | last =විල්කින්සන් | first=රිචඩ් එච් | author-link=රිචඩ් එච්. විල්කින්සන් | title=ද කම්ප්ලීට් ටෙම්ප්ල්ස් ඔෆ් ඒන්ෂන්ට් ඊජිප්ට් | publisher=තේම්ස් ඇන්ඩ් හඩ්සන් | year =2000 | isbn=0-500-05100-3 | ref = harv}}
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/392111" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි