"ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

 
 
රට දිසත්‍රීක්ක 25 කට බෙදා ඇති අතර එක් එක් දිස්ත්‍රීක්කයට දිස්ත්‍රීක්ක ලේකම්වරයෙකු පත්කෙරේ. පත්කරන ලද ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරයෙකුගෙන් සමන්විත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 5 - 16 අතර ප්‍රමාණයකට නැවත මෙම දිස්ත්‍රීක්ක බෙදා ඇත. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස වෙනුවෙන්ග්‍රාම ග්‍රාමීයනිලධාරී මට්ටමෙන් ග්‍රාමකොට්ඨාස නිලධාරීන්,සමෘද්ධිවලට නිලධාරීන්බෙදා සහඇත. කෘෂිකර්මග්‍රාමීය සංවර්ධනමට්ටමෙන් ග්‍රාම නිලධාරීන් සේවයට යොදවා ඇත.
 
 
==ප්‍රාදේශීය පාලනය==
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/391730" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි