"බහු පදය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

No edit summary
 
<math>x</math>  '''හි පළමු මාත්‍රයේ බහුපද ශ්‍රිතය'''
 
<math>\color{darkorchid}\begin{align} f(x) & = ax+b\qquad ;xa \neq0 \end{align}</math>
 
<math>x</math>  '''හි දෙවන මාත්‍රයේ බහුපද ශ්‍රිතය'''
 
<math>\color{darkorchid}\begin{align} f(x) & = ax^2+bx+c\qquad ;xa \neq0 \end{align}</math>
 
<math>x</math>  '''හි තෙවන මාත්‍රයේ බහුපද ශ්‍රිතය'''
 
<math>\color{darkorchid}\begin{align} f(x) & = ax^3+bx^2+cx+d\qquad ;xa \neq0 \end{align}</math>
 
== බහු පද සමීකරණ විසඳීම ==

සංස්කරණ

77

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/391346" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි