"බහු පදය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
 
බහු පද සම්බන්ධයේදී [[පැස්කල් ත්‍රිකෝණය]] තවත් එක ප්‍රධාන කරුණකි.
 
== බහු පද ශ්‍රිතයක අර්ථ දැක්වීම ==
<math>x</math> හි <math>n</math> වන මාත‍්‍රයේ බහුපද ශ්‍රිතය
 
<math display="inline">\color{blue}\begin{align} f(x) & = a_0x^n+a_1x^{n-1}+a_2x^{n-2}+a_3x^{n-3}+a_4x^{n-4}+\cdots+a_n\quad ;n\in\Zeta \end{align}</math>
 
ලෙස අර්ථ දැක්වේ.
 
<big>'''<u>නිදසුන්</u>'''</big>
 
<math>x</math>  '''හි පළමු මාත්‍රයේ බහුපද ශ්‍රිතය'''
 
<math>\color{darkorchid}\begin{align} f(x) & = ax+b\qquad ;x \neq0 \end{align}</math>
 
<math>x</math>  '''හි දෙවන මාත්‍රයේ බහුපද ශ්‍රිතය'''
 
<math>\color{darkorchid}\begin{align} f(x) & = ax^2+bx+c\qquad ;x \neq0 \end{align}</math>
 
<math>x</math>  '''හි තෙවන මාත්‍රයේ බහුපද ශ්‍රිතය'''
 
<math>\color{darkorchid}\begin{align} f(x) & = ax^3+bx^2+cx+d\qquad ;x \neq0 \end{align}</math>
 
== බහු පද සමීකරණ විසඳීම ==

සංස්කරණ

77

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/390844" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි