"පරිශීලක සාකච්ඡාව:Mr. 1100100" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

→‎What's Next (WAM): නව ඡේදය
(→‎Update (Nov. 16): නව ඡේදය)
ටැගය: MassMessage delivery
(→‎What's Next (WAM): නව ඡේදය)
ටැගය: MassMessage delivery
<small>sent by [[User:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[User talk:MediaWiki message delivery|talk]]) 05:31, 16 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)</small>
<!-- Message sent by User:AddisWang@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_Asian_Month/2016_Organizers&oldid=16066143 -->
 
== What's Next (WAM) ==
 
Congratulations! The Wikipedia Asian Month is almost ending and you've done amazing work of organizing. What we've got and what's next?
;Here are some number I would like to share with you (by UTC Nov. 30 2am)
:Total submitted: 7289; 669 unique users
; Tool problem
:If you can not submit articles via judging tool, use [[:m:Wikipedia Asian Month/late submit|'''this meta page''']] to do so. Please spread this message with local participants.
; Here are what will come after the end of WAM
* Make sure you judge all articles before December 5th, and participants who can improve their contribution (not submit) before December 10th.
* Participates still can submit their contribution in November before December 2nd at [[:m:Wikipedia Asian Month/late submit|'''this page''']]. Please let your local wiki participates know. Once you finish the judging, please update [[:m:Wikipedia Asian Month/Status|'''this page''']] after December 5th
* There will be three round of address collection scheduled: December 2nd, December 7th, and December 20th.
* Please report the local Wikipedia Asian Ambassador (who has most accepted articles) [[:m:Wikipedia Asian Month/2016 Ambassadors|'''on this page''']], if the 2nd participants has more than 30 accepted articles, you will have two ambassadors.
* I will announce the name of Wikipedians who will able to pick a Wikimedia T-shirt from Wikimedia Store for free after I re-check their contributions.
* There will be a progress page for the postcards.
; Some Questions
* It could be a case that local organizer does not agree on an article if shall accept it or not. In this situation, the judging tool will highlight the conflict articles in the "article's list". Please review other's opinion, and resolve the conflict by changing your decision or discuss with other judges.
* In case you wondering how can you use the WAM tool (Fountain) in your own contest, contact the developer [[:m:User:Ле Лой|Le Loi]] for more information.
 
Best Wishes,<br/>
Addis Wang; <small>Sent by [[User:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[User talk:MediaWiki message delivery|talk]]) 14:19, 30 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)</small>
<!-- Message sent by User:AddisWang@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_Asian_Month/2016_Organizers&oldid=16068000 -->

සංස්කරණ

2,075

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/387612" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි