"මල්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
පරිවර්තනය
සුළු (අක්ෂර වින්‍යාසය නිවැරදි කිරීම)
සුළු (පරිවර්තනය)
[[ගොනුව:Tulip Stamen Tip.jpg|right|thumb|Tip of a tulip stamen. Note the grains of pollen]]
{{මූලික}}
ශාකයක ලිංගික ප්‍රජනනයේ මූලික අවස්තාව පරාගනයයි.ශාකයක ප්‍රධාන ලිංගික අවයවය එහි පුෂ්පයන්ය.පුෂ්පයක ඇති පරාග ඩිමබ හා සංසේචනයවීමේ ක්‍රියාවලිය සරලව පරාගනය ලෙස දැක්විය හැක.පරාග හෙවත් පූමාංගී සෛලවල න්‍යෂ්ටිය හා ඩිමබ වල න්‍යෂ්ටිය හාවීම සංසේචනය යනුවෙන් හදුන්වයි.සමාන්‍යයෙන් පරාග ශාකයකින් ශාකයකට ගමන්කරයි.එහෙත් ඇතැම් ශාක ස්වපරාගනය සිදුකරයි.මේ ආකාරයට ස්වපරාගනය සිදු වන්නේ එකම පුෂ්පයක ස්ත්‍රී හා පුරුෂ කොටස් දෙකම ඇති පුෂ්පයන් ඇති ශාක වලය.සංසේචනය වූ ඩිමබ මගින් පමණක් ඉදිරි පරම්පරාව ගෙනයාහැකි බීජ නිපදවයි. පුෂ්පයන් පරාගනය සදහා විවිධ රූපාකරයන් අනුව හැඩගැසී පවතී.ඇතැම් පුෂ්ප සතුන් මගින් පරාගනය වීමටත් ඇතැම් පුෂ්ප වාතය මගින් පරාගනය වීමටත් තවත් සමහර පුෂ්ප ජලය මගින් පරාගනය වීමටත් හැඩගැසී ඇත.සතුන් මගින් පරාගනය වීමට හැඩගැසී ඇති පුෂ්ප සදහා කෘබීන් කුරුල්ලන් හා වවුලන් වැනි සතුන්ගේ සහය හිමිවේ.
The primary purpose of a flower is [[reproduction]]. Since the flowers are the reproductive organs of plant, they mediate the joining of the sperm, contained within pollen, to the ovules - contained in the ovary. Pollination is the movement of pollen from the anthers to the stigma. The joining of the sperm to the ovules is called fertilization. Normally pollen is moved from one plant to another, but many plants are able to self pollinate. The fertilized ovules produce seeds that are the next generation. Sexual reproduction produces genetically unique offspring, allowing for [[adaptation]]. Flowers have specific designs which encourages the transfer of pollen from one plant to another of the same species. Many plants are dependent upon external factors for pollination, including: wind and animals, and especially [[insect]]s. Even large animals such as birds, bats, and [[pygmy possum]]s can be employed. The period of time during which this process can take place (the flower is fully expanded and functional) is called ''anthesis''.
 
=== ආකර්ශන උපක්‍රම ===
=== Attraction methods ===
[[ගොනුව:Ophrys apifera flower1.jpg|thumb|left|A [[Ophrys apifera|Bee orchid]] has evolved over many generations to better mimic a female bee to attract male bees as pollinators.]]ශාකයකට එක්තැනක සිට තවත් තැනකට සංචරණය වීමට නොහැකිය.එම නිසා සංචරණය වියහැකි සතුන්ගේ සහය ශාකයන් විසින් ලබාගනී.Plants can not move from one location to another, thus many flowers have evolved to attract animals to transfer pollen between individuals in dispersed populations. Flowers that are insect-pollinated are called ''entomophilous''; literally "insect-loving" in Latin. They can be highly modified along with the pollinating insects by [[co-evolution]]. Flowers commonly have glands called ''nectaries'' on various parts that attract animals looking for nutritious [[nectar]]. [[Bird]]s and [[bee]]s have color vision, enabling them to seek out "colorful" flowers. Some flowers have patterns, called [[nectar guide]]s, that show pollinators where to look for nectar; they may be visible only under [[ultraviolet]] light, which is visible to bees and some other insects. Flowers also attract pollinators by [[odor|scent]] and some of those scents are pleasant to our sense of smell. Not all flower scents are appealing to humans, a number of flowers are pollinated by insects that are attracted to rotten flesh and have flowers that smell like dead animals, often called [[Carrion flower]]s including ''[[Rafflesia]]'', the [[titan arum]], and the North American [[pawpaw]] (''Asimina triloba''). Flowers pollinated by night visitors, including bats and moths, are likely to concentrate on scent to attract pollinators and most such flowers are white.
 
Still other flowers use mimicry to attract pollinators. Some species of orchids, for example, produce flowers resembling female bees in color, shape, and scent. Male bees move from one such flower to another in search of a mate.

සංස්කරණ

1,558

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/386032" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි