"පරිශීලක සාකච්ඡාව:Mr. 1100100" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

ටැගය: MassMessage delivery
(→‎WAM Organizers Update (Nov.5): නව ඡේදය)
ටැගය: MassMessage delivery
[[User:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[User talk:MediaWiki message delivery|talk]]) 19:32, 26 ඔක්තෝබර් 2016 (යූටීසී)
<!-- Message sent by User:AddisWang@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_Asian_Month/2016_Organizers&oldid=16014069 -->
 
== WAM Organizers Update (Nov.5) ==
 
Hi WAM Organizer! Hopefully everything works just fine so far! '''[[:m:User_talk:AddisWang|Need Help Button''', post in any language is fine]]
* Here are some recent updates for you, and as always, let me know if you have any idea, thought or question.
** IMPORTANT: Asian Language Wikipedia will exclude the language speaking country from the Asian Month so we can encourage editors write something about other part of Asia. E.g., Chinese Wikipedia will exclude Mainland China, Taiwan, Hong Kong, and Macau. Indian language Wikipedia will exclude India. If you have problems with that, please let me know.
** I've posted the tool instruction and newest postcard rules on each Wiki' event page. Make sure you translate it. In short: 4 articles get one card, 15 get another one (Special one), and the Ambassador gets another one.
** We will still allow two Ambassadors if top and second contributors have more than 30 accepted articles, just like last year. Please send this information to high-quantity participant to encourage them.
** Please create [[:en:Template:WAM talk 2016|'''this talk page template''']] and linked in Wikidata. Judging tool will add this template to submitted articles automatically.
** The judging tool should work fine. If not, talk to me.
** You may put this template on your user page if you like it. [[:en:Template:User WAM organizer]]
** Optional: Judging Tool Interface may not available in your language. If you feel needed, you can [https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-Wikipedia+Asian+Month%2FTool+Interface&language=en&action=page&filter= translate the interface at here].
** Invite some active contributors from your wiki to participate. And please encourage editors who can speak more than one language participate to other WAM edition.
** Indic Community: [[:m:CIS-A2K|CIS-A2K]] will provide fund if you would like to organize an offline event of Wikipedia Asian Month. [[:m:Talk:CIS-A2K/Requests|Apply at here]].
Best Wishes, <br/>
Addis Wang<br/>
<small>Sent by [[User:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[User talk:MediaWiki message delivery|talk]]) 18:55, 5 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී) </small>
<!-- Message sent by User:AddisWang@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_Asian_Month/2016_Organizers&oldid=16034645 -->

සංස්කරණ

2,075

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/385994" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි