"සුළං ටර්බයිනය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

මාතෘකාව
(ශ්‍රී ලංකාවේ සුළං විදුලි බලාගාර පිහිටි ස්ථාන)
(මාතෘකාව)
 
මෙම ලිපිය විද්‍යුත් ශක්තිය ජනනය කරන යාන්ත්‍රණයක් විස්තර කරයි. සුළං මෝල පිළිබඳ ලිපිය, ධාන්‍ය පිටි කිරීම, ජලය පොම්ප කිරීම ආදී යාන්ත්‍රණ පැහැදිලි කරනු ලබයි. සුළං බලය යන ලිපිය ටර්බයින් ස්ථාපිත කිරීම, ආර්ථිකය, පොදු ව්‍යාපෘති මතභේද ආදිය ගැන සලකා බලනු ලබයි. එම ලිපියේම සුළං ශක්තිය කොටස කාලයක් පුරා සුළං ශක්තියේ ව්‍යාප්ත වීම සහ එය ටර්බයින නිර්මාණයේ දී බලපාන ආකාරය විස්තර කරයි.
 
<u><big>'''<code>පිහිටි ස්ථාන</code>'''</big></u>
 
ලංකාවේ සුළං විදුලි බලාගාර පිහිටා ඇති තැන් නම්,
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/385370" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි