"සුළං ටර්බයිනය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

ශ්‍රී ලංකාවේ සුළං විදුලි බලාගාර පිහිටි ස්ථාන
No edit summary
(ශ්‍රී ලංකාවේ සුළං විදුලි බලාගාර පිහිටි ස්ථාන)
 
මෙම ලිපිය විද්‍යුත් ශක්තිය ජනනය කරන යාන්ත්‍රණයක් විස්තර කරයි. සුළං මෝල පිළිබඳ ලිපිය, ධාන්‍ය පිටි කිරීම, ජලය පොම්ප කිරීම ආදී යාන්ත්‍රණ පැහැදිලි කරනු ලබයි. සුළං බලය යන ලිපිය ටර්බයින් ස්ථාපිත කිරීම, ආර්ථිකය, පොදු ව්‍යාපෘති මතභේද ආදිය ගැන සලකා බලනු ලබයි. එම ලිපියේම සුළං ශක්තිය කොටස කාලයක් පුරා සුළං ශක්තියේ ව්‍යාප්ත වීම සහ එය ටර්බයින නිර්මාණයේ දී බලපාන ආකාරය විස්තර කරයි.
 
ලංකාවේ සුළං විදුලි බලාගාර පිහිටා ඇති තැන් නම්,
 
1.කොළඹ
 
2.කන්කස්තුරේ
 
3.ත්‍රීකුණාමලය
 
4.අනුරාධපුරය
 
5.මඩකලපුව
 
6.පුත්තලම
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/385367" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි