"සැකිල්ල:Infobox former country/autocat" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
 
|Australia|Oceania = [[Category:Former countries in Oceania|{{{common_name}}}, {{{year_start}}}]]
|Asia, Europe|Eurasia = [[Category:Former countries in Europe|{{{common_name}}}, {{{year_start}}}]][[ප්‍රවර්ගය:ආසියාවේ පෙර තිබූ රටවල්|{{{common_name}}}, {{{year_start}}}]]
|Africa, Asia|Afroasia = [[Category:Former countries in Africa|{{{common_name}}}, {{{year_start}}}]][[Category[ප්‍රවර්ගය:Formerආසියාවේ countriesපෙර inතිබූ Asiaරටවල්|{{{common_name}}}, {{{year_start}}}]]
|Africa, Europe|Afroeurope = [[Category:Former countries in Africa|{{{common_name}}}, {{{year_start}}}]][[Category:Former countries in Europe|{{{common_name}}}, {{{year_start}}}]]
|Africa, Asia, Europe|Afroeurasia = [[Category:Former countries in Europe|{{{common_name}}}, {{{year_start}}}]][[Categoryප්‍රවර්ගය:Formerආසියාවේ countriesපෙර inතිබූ Asiaරටවල්|{{{common_name}}}, {{{year_start}}}]][[Category:Former countries in Africa|{{{common_name}}}, {{{year_start}}}]]
|Caribbean=<!-- No category yet -->
|#default={{!}}- style="font-size: 85%;"

සංස්කරණ

295

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/380031" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි