"අම්ල-භෂ්ම ප්‍රතික්‍රියා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළු (L Manju විසින් අම්ල-භෂ්ම ප්‍රතික්‍රියාව සිට අම්ල-භෂ්ම ප්‍රතික්‍රියා වෙත පිටුව ගෙන යන ලදී)
ආම්ලික ද්‍රව්‍ය සහ භාෂ්මික ද්‍රව්‍යය සමගඅතර සිදුවන රසායනිකව ප්‍රතික්‍රියා කරයි'''අම්ල-භෂ්ම ප්‍රතික්‍රියා''' ලෙස හැඳින්වේ. මෙහිදි සිදුවන්නේ අම්ලයේ අාම්ලික ගති ලක්ෂණ නැතිවි භෂ්මයේ භාෂ්මික ගති ලක්ෂණ නැතිවි උදාසින ද්‍රව්‍යයක් වන ලවනය හා ජලය සැදිමයි.
 
අම්ල - භෂ්ම සමග ප්‍රතික්‍රියාව
 
ආම්ලික ද්‍රව්‍ය භාෂ්මික ද්‍රව්‍යය සමග රසායනිකව ප්‍රතික්‍රියා කරයි .මෙහිදි සිදුවන්නේ අම්ලයේ අාම්ලික ගති ලක්ෂණ නැතිවි භෂ්මයේ භාෂ්මික ගති ලක්ෂණ නැතිවි උදාසින ද්‍රව්‍යයක් වන ලවනය හා ජලය සැදිමයි.
 
උදාහරන ලෙස හයිඩ්‍රක්ලෝරික් අම්ලය හා සොඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් භෂ්මය එකතු කල විට ඒවා එකිනෙක් උදාසින් වෙමින් ලවණයක් වන සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් හා ජලය සාදයි.

සංස්කරණ

19,667

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/379527" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි