"පෝලන්තය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළු (Bot: Migrating 234 interwiki links, now provided by Wikidata on d:q36 (translate me))
No edit summary
{{තොරතුරුකොටුව රට
|native_name = ''Rzeczpospolita Polska''
|conventional_long_name=''පෝලන්ත ජනරජය'' =
|common_name = ''පෝලන්තය''
|flag_border = Flag of Poland (normative).svg
|image_flag = Flag_of_Poland.svg
|image_coat = Herb Polski.svg
|image_map = EU-Poland.svg
|map_caption = {{map_caption |පිහිටි_ඇති_පටවල් location_color=තද_කොළdark green |පළාතයregion=[[යුරෝපයEurope]] |පලතයේ_පාටregion_color=dark grey =තද_අළු|subregion=the [[Europeanයුරෝපියානු Unionසංගමය]] |subregion_color=කොළgreen |legend=Location Poland EU Europe.png}}
|national_anthem = <center>[[ගොනුවFile:Mazurek Dabrowskiego.ogg]]</center><br />''[[Mazurek Dąbrowskiego]]''<br />(''ඩබ්රෝව්ස්කිගේ මළුර්කාDąbrowski's Mazurka'')
|national_motto = ''None''<!-- Please, don't write anything here. Poland doesn't have any official motto. -->{{Ref label|a|a}}
|අගනුවර = [[වර්සව්]]
|official_languages = [[Polish language|Polish]]{{Ref label|b|b}}
|latd = 48
|latmcapital = 51.4[[Warsaw]]
|latd=52 |latm=13 |latNS=N |longd=21 |longm=02 |longEW=E
|latNS = N
|longd largest_city = 2[[Warsaw]]
|longmdemonym = 21.05[[Poles|Pole/Polish]]
|longEWgovernment_type = [[Parliamentary = Erepublic]]
|leader_title1 = [[President of Poland|President]]
|ලොකුම_නගරය = අගනුවර
|demonym leader_title2 = [[පෝලන්තPrime Minister of the Republic of Poland|Prime Minister]]
|leader_name1 = [[Bronisław Komorowski]]
|official_languages=[[පෝලන්ත භාෂාව|පෝලන්ත]]
|leader_name2 = [[Donald Tusk]]
|government_type=[[පාර්ලිමේන්තු ජනරජය]]
|accessionEUdate = 1 May 2004
|leader_title1=[[පෝලන්ත ජනාධිපති|ජනාධිපති]]
|EUseats = 54
|leader_name1=[[බ්‍රනිස්ලව් කොමොරෝව්ස්කි]]
|area_rank = 69th
|leader_title2=[[පෝලන්ත අගමැති|අගමැති]]
|area_magnitude = 1 E11
|leader_name2=[[ඩොනාල්ඩ් තුස්ක්]]
|area_km2 = 312685
|legislature=[[පෝලන්ත පාර්ලිමේන්තුව|පාර්ලිමේන්තුව]]
|area_sq_mi = 120,696.41 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|area_estimate_2010 = 312,685 km2
|area_rankarea_footnote = 69 වැනියා ={{Ref label|d|d}}
|population_estimatepercent_water = 38,186,8603.07
|population_estimate = 38,192,000<ref>{{cite web|url=http://wiadomosci.wp.pl/kat,1347,title,Wzrasta-liczba-ludnosci-Polski,wid,12502858,wiadomosc.html |title=Wzrasta liczba ludności Polski - Wiadomości - WP.PL |publisher=Wiadomosci.wp.pl |date=2010-07-23 |accessdate=2010-07-27}}</ref>
|population_estimate_rank = 34 වැනියා
|population_estimate_rank = 34th
|population_estimate_year = 2010
|population_estimate_year = June 2010
|population_census = 38,116,000<ref name="CSO_2008"/>
|population_census_rank = 34th
|population_census_year = December 2007
|population_density_km2 = 120
|population_density_sq_mi = 319.9 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|population_density_rank = 83 වැනියා83rd
|GDP_nominal GDP_PPP_year = $754,097 බිල්ලියන 2009
|GDP_PPP = $712.549 billion<ref name=imf2>{{cite web|url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/weorept.aspx?sy=2007&ey=2010&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=964&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=&pr.x=86&pr.y=13 |title=Poland|publisher=International Monetary Fund |accessdate=2010-10-31}}</ref> <!--Do not edit!-->
|GDP_nominal_rank =
|GDP_PPP_rank =
|GDP_PPP_per_capita = $18,705<ref name=imf2/> <!--Do not edit!-->
|GDP_PPP_per_capita_rank =
|GDP_nominal_year = 2010
|GDP_nominal = $479.026 billion<ref name=imf2/> <!--Do not edit!-->
|GDP_nominal_per_capita = $468.539 බිල්ලියන
|GDP_nominal_rank =
|GDP_nominal_per_capita_rank =
|GDP_nominal_per_capita = $12,575<ref name=imf2/> <!--Do not edit!-->
|Gini_rank =
|GDP_nominal_per_capita_rank =
||Gini_category =
|HDI_rank = 41 වැනියා
|HDI_year = 2010
|HDI = {{increase}} 0.795<ref>{{cite web|title=Table 1 - Human Development Index and its components|url=http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Table1.pdf|work=Human Developement Index 2010|publisher=Human Developement Reports|accessdate=4 November 2010}}</ref>
||HDI_category = <span style="color:#006000;">very high</span>
|HDI_rank = 41st
|ව්‍යවහාර මුදල් ‍ඒකකය = [[ස්ලෝති]]
|HDI_category = <span style="color:#006000;">very zlhigh</span>
|country_codeGini = [[List of countries by =income equality|34.5]]
|time_zone Gini_year = CET2002
|sovereignty_type = Formation
|established_event1 = [[Baptism of Poland|Christianisation]]{{Ref label|c|c}}
|established_event2 = [[Polish–Lithuanian Commonwealth|First Republic]]
|established_event3 = [[Second Polish Republic|Second Republic]]
|established_event4 = [[People's Republic of Poland|People's Republic]]
|established_event5 = Third Republic
|established_date1 = 966
|established_date2 = July 1, 1569
|established_date3 = November 11, 1918
|established_date4 = December 31, 1944
|established_date5 = January 30, 1990
|currency = [[Polish złoty|''Złoty'']]
|currency_code = PLN
|time_zone = [[Central European Time|CET]]
|utc_offset = +1
|time_zone_DST = [[Central European Summer Time|CEST]]
|date_format =
|DST_note =
|utc_offset_DST = +2
|මං _තීරුව drives_on = දකුණright
|අන්තර්ජාලtldcctld = [[.pl]]
|calling_code = [[Telephone numbers in Poland|48]]
|දුරකතුණු_ස්කන්ධය = [[පෝලන්ත දුරකථන අංක|48]]
|footnote1 ={{note|a|a}} See, however, [[Unofficial mottos of Poland]].
|footnote2 ={{note|b|b}} Although not [[official language]]s, [[Belarusian language|Belarusian]], [[Kashubian language|Kashubian]], [[Lithuanian language|Lithuanian]] and [[ජර්මානු භාෂාව|ජර්මානු]] are used in [[Bilingual communes in Poland|20 communal offices]].
|footnote3 ={{note|c|c}} The adoption of [[Christianity]] in Poland is seen by many Poles, regardless of their religious affiliation or lack thereof, as one of the most significant national historical events; the new religion was used to unify the tribes in the region.<!--See http://books.google.com/books?id=39SoSG4NGAoC&pg=PA77&lpg=PA77&dq=poland's+millennium&sig=uQ-qK9oxqMuHmVvZJj8lszrm1 ps-->
|footnote4 ={{note|d|d}} The area of Poland according to the administrative division, as given by the Central Statistical Office, is {{convert|312679|km2|sqmi|lk=out|abbr=on}} of which {{convert|311888|km2|sqmi|lk=out|abbr=on}} is land area and {{convert|791|km2|sqmi|lk=out|abbr=on}} is internal water surface area.<ref name="CSO_2008"/>
}}
 
 
'''පෝලන්තය''' නිල නාමය 'පෝලන්ත ජනරජය' වන අතර මධ්‍යම යුරෝපීය රටකි. ජර්මනියට බටහිරෙන් මායිම් වී ඇත. චෙක් ජනරජය සහ ස්ලෝවැකියාව දකුණෙන් මායිම් වී ඇත. යුක්රේනය, බෙලරුසියාව සහ ලිතුවෙනියාව නැගෙනහිරට මායිම් වී ඇත. [[බෝල්ටික් මුහුද]] සහ කලින්ගර්ඩ් ඔබ්ලස්ට් (රුසියාව) උතුරේ ඇත. පොලන්තයේ සම්පුර්ණ භූමි ප්‍රමාණය වර්ග කිලෝ මීටර් 312,679 වේ.[k.aru.sheshan] 31 ඔච්තොම්බර් 2011 20:50
[[Image:200px-Flag_of_Poland.svg.png|frame|thumb|alt=tiny globe|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;කොඩිය'''
{|
|'''ජාතික ගීය'''
|Mazurek Dąbrowskiego (Dąbrowski's Mazurka)
|-
|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;සිතියම'''
|-
|colspan="2" |[[ගොනුව:250px-Location_Poland_EU_Europe.png]]
|-
|'''අගනුවර සහ විශාලම නගරය'''
|වෝසෝ
|-
|
|උතුරු අක්ෂාංශ 52 13' නැගෙනහිර දේෂාංශ 21 02'
|-
|'''රාජ්‍ය භාෂාව'''
|පෝලන්ත
|-
|'''රාජ්‍ය'''
|පාර්ලිමේන්තු සමුහාණ්ඩුව
|-
|'''ජනාධිපති'''
|ලෙක් කැක්සින්ස්කි
|-
|'''අගමැති'''
|ඩොනල්ඩ් ටස්ක්
|-
|'''සැකැස්ම'''
|-
|'''පළමු සමුහාණ්ඩුව'''
|ජුලි 01, 1569
|-
|'''දෙවන සමුහාණ්ඩුව'''
|නොවැම්බර් 11, 1918
|-
|'''ජනතා සමුහාණ්ඩුව'''
|දෙසැම්බර් 31, 1944
|-
|'''තුන්වන සමුහාණ්ඩුව'''
|ජනවාරි 30, 1930
|-
|'''EU රාජ්‍යය පැමිණීම'''
|01 මැයි 2004
|-
|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;වර්ග ප්‍රමාණය'''
|-
|'''එකතුව'''
|වර්ග කිලෝමීටර 312 679 වර්ග සැතපුම් 120 726
|-
|'''ජලය (%)'''
|3.07
|-
|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ජනගහනය'''
|-
|'''ජනවාරි 2010 තක්සේරුව'''
|38 163 895
|-
|'''දෙසැම්බර් 2007 ජන සංගණනය'''
|38 116 000
|-
|'''ඝනත්වය'''
|වර්ග කිලෝමීටර 122 වර්ග සැතපුම් 319.9
|-
|'''දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) (PPP)'''
|2008 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|527866 ඩොලර් බිලියන
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|ඩොලර් 13 846
|-
|'''ගිනි (2002)'''
|34.5
|-
|'''මානව සංවර්ධන දර්ශකය (HDI) (2007)'''
| 0.880 (ඉහළ)
|-
|'''මුදල්'''
|ස්ලෝට්
|-
|'''මං තීරුව'''
|දකුණ
|-
|'''අන්තර්ජාල TLD'''
|.pl
|-
|'''දුරකථන සංකේත'''
|48
|}
]]
පෝලන්ත සමුහාණ්ඩුව මධ්‍යම යුරෝපයේ පිහිටි රටකි. එය මායිම් වන්නේ බටහිරින් ජර්මනිය, දකුණට ඩෙන්මාර්ක් සමුහාණ්ඩුව හා ස්ලෝවෙනියාව, නැගෙනහිරින් යුක්රේනය, බෙලාරූස් හා ලිතුවේනියා, උතුරින් බෝල්ටික් මුහුද සහ ලෙනින් ග්‍රෑඩ් වලටය. මුළු වර්ග ප්‍රමාණයෙන් වර්ග කි.මී. 312, 679 (වර්ග සැතපුම් 120,726) වන අතර ලෝකයේ 69 වන විශාලතම රට වන අතර යුරෝපයේ 9 වන විශාලතම රටයි. එහි ජනගනය මිලියන 38 ඉක්මවන අතර ලෝකයේ ජනගහනයෙන් 34 වන රටයි. යුරෝපානු සංගමයේ ජනප්‍රියම සාමාජිකයන්ගෙන් කෙනෙකි. 966 දී පාලකයෙකුව සිටි මෙයිස්නෝ ක්‍රිස්තු ධර්මය වැළඳගත් පසු පෝලන්ත රාජ්‍ය බිහි විය. පෝලන්ත රාජධානිය 1025 පිහිටුවන ලැබු අතර, 1569 දී ලිතුවේනියා ආදිපාද වසම සමඟ ස්ථිර සමාගමක් ඇති කරගත් අතර, ලිබිලින් සංගමය ලියවිල්ලෙන් ලිතුවේනියානු පොදු රාජ්‍ය පිහිටුවිය. 1795 දී පොදු රාජ්‍ය කඩා වැටුණු අතර ‍පෝලන්ත දේශ සීමා ප්‍රෂියා රාජධානිය, රුසියානු රාජධානිය සහ ඔස්ට්‍රියා කොටස් කරන ලදි. 1918 වර්ෂයේ දී 2 වන පෝලන්ත සමුහාණ්ඩුව ලෙස නිදහස ලැබීය. 2 වන ලෝක යුධ සමයේ දී එය නාසි ජර්මානුවන් හා සෝවියට් සමුහාණ්ඩුව විසින් අත්පත් කර ගත්හ. පෝලන්තයට තම ජනගහනය වූ මිලියන 6 න් මිලියන 2 ක් ලෝක යුද්ධයෙන් අහිමි විය. සෝවියට් බලපෑමෙන් නැගෙනහිර කොටසේ පෝලන්ත මහජන සමුහාණ්ඩුව ලෙස බිහි විය. 1989 දී පැවැති විප්ලවයෙන් කොමියුනිස්ට්වරුන් පරාජය වු අතර, පෝලන්තය ව්‍යවස්ථාදායකව හඳුන්වන තුන්වන ‍පෝලන්ත සමුහාණ්ඩුව විය. පෝලන්තය එක්සත් රාජ්‍යයන් වන අතර යුරෝපානු සංගමය, පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය, ලෝක වෙළෙඳ සංගමය සහ ආර්ථික සහයෝගීතා හා සංවර්ධන සංගමයේ (OECD) සාමාජිකයෙකි.
 
 
 
 
==මූලාශ්‍ර ==
<references/>

සංස්කරණ

2

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/376038" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි