"පටිච්චසමුප්පාදය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

-එබැවින් බුදුන් දැක නිවන් දෙකිමට තව කල්පයක් සිටිය යුතු නොවේ. අප්ප්‍රමාදිව කුසල් වඩා අදම නිවන් දැ
No edit summary
(-එබැවින් බුදුන් දැක නිවන් දෙකිමට තව කල්පයක් සිටිය යුතු නොවේ. අප්ප්‍රමාදිව කුසල් වඩා අදම නිවන් දැ)
 
{{cquote|'''යො පටිච්‌චසමුප්‌පාදං පස්‌සති සො ධම්‌මං පස්‌සති; යො ධම්‌මං පස්‌සති සො පටිච්‌චසමුප්‌පාදං පස්‌සතී'''<br/>යමෙක් පටිච්ච සමුප්පාදය නුවණින් දකියි ද, හෙතෙම ශ්‍රී සද්ධර්මය නුවණින් දකියි. යමෙක් ශ්‍රී සද්ධර්මය නුවණින් දකියි ද, හෙතෙම පටිච්ච සමුප්පාදය නුවණින් දකියි |300px|50px| මහාහත්‌ථිපදොපමසුත්‌තං <ref>මජ්‌ඣිමනිකායො→මූලපණ්‌ණාසපාළි→ඔපම්‌මවග්‌ගො→මහාහත්‌ථිපදොපමසුත්‌තං [http://www.tipitaka.org/sinh/cscd/s0201m.mul2.xml#V1.0252]</ref>}}
'''යො පටිච්‌චසමුප්‌පාදං පස්‌සති සො ධම්‌මං පස්‌සති - යො ධම්‌මං පස්‌සති සො මං පස්සති යැයි බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කලේ, යමෙක් පටිච්‌චසමුප්‌පාදය දකියිද හේ ධර්මය දකී. යමෙක් ධර්මය දකීද හේ මං (බුදුන්)දකී. යනුවෙන් දැක්වෙන්නේ යමෙක් පටිච්‌චසමුප්‌පාදය දැකීම තුලින් ධර්මය දැකීමට සමත්වේ නම් හෙතෙම බුදුන් දැක නිවන් දකිනු ඇත යන අදහසයි. එබැවින් බුදුන් දැක නිවන් දෙකිමට තව කල්පයක් සිටිය යුතු නොවේ. අප්ප්‍රමාදිව කුසල් වඩා අදම නිවන් දැකිය යුතුය.'''<big></big>
 
=== යොමුව ===

සංස්කරණ

3,279

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/365993" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි