"විකිපීඩියා:File Upload Wizard" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
_Don '''තද පැහැති අකුරු පෙළ'''Chamila Thushara Athale
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
 
 
 
__NOTOC___NOTOC__ __NOEDITSECTION__
<div id="fuwStartScriptLink" class="plainlinks">
Welcome to the File Upload Wizard. This page is for uploading images and other media files to Wikipedia. When you click on the "Start" link below, it will guide you through a questionnaire prompting you for the appropriate copyright and sourcing information for each file.
<div id="fuwFooter">
{{Navbox
|name = UploadingDon mediaChamila filesThushara Athale
|title = Uploading media files
|navbar = plain
|state = plain
}}
</div>
<gallery>
උදාහරණ.jpg| 1 යටි ලියමන
උදාහරණ.jpg| 2 යටි ලියමන
</gallery>

සංස්කරණ

1

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/364199" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි