"රාජකීය විද්‍යාලය, කොළඹ" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
}}
 
'''රාජකීය විද්‍යාලයය''' ශ්‍රී ලංකාවේ [[කොළඹ]] කුරුඳුවත්ත (කොළඹ 07) ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති රජයේ පාසලකි.
1835 වර්ෂයේදී ජෝශෆ් මාෂ් දේවගැතිතුමා විසින් ආරම්භ කරන ලද [[කොළඹ]] '''රාජකීය විද්‍යාලයය''', [[ශ්‍රී ලංකාව|ශ්‍රී ලංකාවේ]] පැරණිතම හා ප්‍රමුඛතම පාස‍ල ලෙසින් නම් දරයි. [[කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය|කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ]] කුරුඳුවත්ත (කොළඹ 07) ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය එක් ‍පසෙකින් කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයටත්, අනෙක් පසින් කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයයටත් මායිම්ව ශාස්ත්‍රීය කලාපයක් තුළ පිහිටා ඇත.
 
1835 වර්ෂයේදී ජෝශෆ් මාෂ් දේවගැතිතුමා විසින් ආරම්භ කරන ලද [[කොළඹ]] '''රාජකීය විද්‍යාලයය''', [[ශ්‍රී ලංකාව|ශ්‍රී ලංකාවේ]] පැරණිතම හා ප්‍රමුඛතම පාස‍ල ලෙසින් නම් දරයි. [[කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය|කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ]] කුරුඳුවත්ත (කොළඹ 07) ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය එක් ‍පසෙකින් කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයටත්, අනෙක් පසින් කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයයටත් මායිම්ව ශාස්ත්‍රීය කලාපයක් තුළ පිහිටා ඇත.
අක්කර 34ක බිම් වපසරියක් තුළ පැතිරී ඇති මෙම අධ්‍යනායතනය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය යටතේ මෙහෙයවනු ලබන අතර පරිපාලනය විදුහල්පති විසින් සිදුවේ. විදුහල්පතිවර‍යාගේ පරිපාලන සහය සඳහා උප විදුහල්පතිවරයෙක් දායකත්වය සපයනු ලබන අතර. පාසල මූලික වශයෙන් ප්‍රාථමික අංශය, කනිෂ්ට අංශය සහ ජ්‍යේෂ්ඨ අංශය ලෙසින් අධ්‍යයන අංශ තුනකට බෙදා ඇත. ඒ ඒ අධ්‍යයන අංශ සඳහා නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් පත් කර ඇත. සිසුන් 9000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවට විදුසෙවන සපයන කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයය, නවීන අධ්‍යාපන ක්‍රමෝපායන් භාවිතා කරමින් තම සිසු දරුවන්ගේ නැණැස පාදමින් විශාල මෙහෙයක් ඉටුකරමින් සිටියි.
<!--
==ඉතිහාසය==
ක්‍රි.ව.1835 වර්ෂයේදී ජෝශෆ් මාෂ් දේවගැතිතුමා විසින් ආරම්භ කරන ඇත.
==වර්තමානය==
-->
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/358548" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි