"පරිශීලක සාකච්ඡාව:Mr. 1100100" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

→‎Final Stage: නව ඡේදය
(fixed)
(→‎Final Stage: නව ඡේදය)
</div>
:හිතවත් [[User:Sudheera1994|Sudheera1994]] මහතාණෙනි ඔබටත් එසේම වේවා. -- [[පරිශීලක:SusithCM|SusithCM]] <sup>([[පරිශීලක සාකච්ඡාව:SusithCM|Talk]])</sup> 03:17, 4 ජනවාරි 2016 (යූටීසී)
 
== Final Stage ==
 
[[File:WikipediaAsianMonth-en.svg|right]]
Happy New Year!
 
We are now at the final stage of the Wikipedia Asian Month, which means, we are collecting the address and ready to send postcards. There are basically three things left.
# The survey of address collecting is ready, please consider to translate the survey [[m:Wikipedia Asian Month/WAM survey|at this page]] if you are not sure all qualified participants have capability to finish this English survey.
# After you translate it, or not, please distribute [https://docs.google.com/forms/d/1IcS3s8e052z17ITvPH-sQG_J5us9XYo8ULEQ2wBBvWA/viewform the survey link] with, or without, the page of tranlsation to qualifeid particpants on your Wikipedia. Please make sure the list are also in this page so we can know who is the qualified participants who are organizers. Please update [[User:AddisWang/WAM progress|this page]] once you finish the distribution.
# We have a barnstar for whoever submit one article in the event. Please consider to distribute this on your Wikipedia if it haven't done yet. And please update [[User:AddisWang/WAM progress|this page]] as well.
Sorry for all the delays and thank you for being part of it. Please subscribe [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/asian-wikimedians the mail list] for future collaboration in Asia, and for Wikipedia Asian Month in 2016.
 
Best Wishes,
 
Addis Wang
 
Sent by[[User:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[User talk:MediaWiki message delivery|talk]]) 08:01, 13 ජනවාරි 2016 (යූටීසී)
<!-- Message sent by User:AddisWang@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_Asian_Month/Organizers&oldid=15164406 -->

සංස්කරණ

2,075

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/356868" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි