"ආසියාවෙහි ස්වෛරී රාජ්‍ය සහ පරායත්ත භූමිප්‍රදේශ ලැයිස්තුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
| [[File:Flag of Azerbaijan.svg|centre|100px|border|link=Flag of Azerbaijan|alt=Flag of Azerbaijan]]
| [[File:Azerbaijan with Nagorno Karabakh region.svg|150px]]
| [[අසර්බයිජාන්]]{{Cref2|a}}{{Cref2|b}}<br><br>Republicඅසර්බයිජාන් of Azerbaijanසමූහාණ්ඩුව
| {{lang-az|Azǝrbaycan — Azǝrbaycan Respublikası}}
| [[බාකු]]<br><br>{{lang-az|Bakı}}
| [[File:Flag of Bahrain.svg|centre|100px|border|link=Flag of Bahrain|alt=Flag of Bahrain]]
| [[File:Map of Bahrain.svg|150px]]
| [[බහරේන්]]<br><br>Kingdomබහරේන් of Bahrainරාජධානිය
| {{lang-ar|مملكة البحرين — البحرين}} <small>(''{{transl|ar|Al Baḩrayn — Mamlakat al Baḩrayn}}'')</small>
| [[මනාමා]]<br><br>{{lang-ar|المنامة}} <small>(''{{transl|ar|Al Manāmah}}'')</small>
| [[File:Sri Lanka (orthographic projection).svg|150px]]
| [[ශ්‍රී ලංකාව]]<br><br>ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය
| {{lang-si|ශ්රීශ්‍රී ලංකා — ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය}} <small>(''{{transl|si|Shrī Laṁkā — Shrī Laṁkā Prajātāntrika Samājavādī Janarajaya}}'')</small><br><br>{{lang-ta|இலᾱைக — இலங்கை ஜனநாயக சமத்துவ குடியரசு}} <small>(''{{transl|ts|Ilaṅkai — Ilaṅkai Jaṉanāyaka Choṣhalichak Kuṭiyarachu}}'')</small>
| [[Sriශ්‍රී Jayawardenapuraජයවර්ධනපුර Kotteකෝට්ටේ]]<br><br>{{lang-si|ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ}} <small>(''{{transl|si|Shrī Jayavardhanapura Koṭṭe}}'')</small><br><br>{{lang-ta|ஶ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுர கோட்டை}} <small>(''{{transl|ta|Shrī Jĕyavarttaṉapura Koṭṭai}}'')</small>
| 21,481,334
| {{sort|00065610|{{convert|65610|km2|sqmi|0|abbr=on}}}}

සංස්කරණ

2,108

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/348594" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි