"ආසියාවෙහි ස්වෛරී රාජ්‍ය සහ පරායත්ත භූමිප්‍රදේශ ලැයිස්තුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
('thumb|upright=1.4 මෙහි පහතින් ආසියාවේ ස්...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
 
[[File:Asia (orthographic projection).svg|thumb|upright=1.4]]
මෙහි පහතින් ආසියාවේ ස්වාධින රාජ්‍යයන්, ස්වාධින නොවන රාජ්‍යයන් සහ වෙනත් භූමි ප්‍රදේශ විස්තර දක්වා ලැයිස්තු ගත කොට අැත.
*ස්වාධින රාජ්‍යයන් 48 කි.
*ස්වාධින නොවන රාජ්‍යයන් සහ වෙනත් භූමි ප්‍රදේශ 6 කි.
 
== ආසියාවේ භූගෝලීය සීමාව ==
 
==ස්වාධින රාජ්‍යයන්==
 
{{Further2|[[Sovereign state]]}}
A sovereign state is a political association with effective [[sovereignty]] over a population for whom it makes decisions in the national interest.<ref>{{Cite journal
| last = Ashley
 
===එක්සත් ජාතින්ගේ සාමාජික රාජ්‍යයන්===
එක්සත් ජාතින්ගේ සාමාජික රාජ්‍යයන් 48 ක් පහතින් දක්වා ඇත.
There are 48 Asian states in this list.
{| class="wikitable sortable"
! class="unsortable" | Flagධජය
! class="unsortable" | Mapසිතියම
! Englishඉංග්‍රිසී shortකෙටි andනාමය formalසහ namesනිල නාමය<br><ref name="CIA Names">{{Cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2142.html |title=Field Listing :: Names |publisher=CIA |accessdate=28 July 2011}}</ref><ref name="UN_Names">{{cite web|url=http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/9th-uncsgn-docs/UNGEGN%20WG%20Country%20Names%20Document%20-%20August%202009.pdf |title=UNGEGN List of Country Names |publisher=United Nations Group of Experts on Geographical Names |year=2007 |accessdate=28 July 2011}}</ref><ref name="Europa">{{cite web|url=http://publications.europa.eu/code/en/en-5000500.htm#fn-tw1 |title=List of countries, territories and currencies |publisher=Europa |date=9 August 2011 |accessdate=10 August 2011}}</ref>
!දේශිය Domesticකෙටි shortනාමය andසහ formalනිල namesනාමය<ref name="CIA Names"/><ref name="UN Names"/>
! Capitalඅග නගරය<br><ref name="Europa"/><ref name="Capital">{{cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2057.html |title=Field Listing :: Capital |publisher=CIA |accessdate=3 August 2011}}</ref><ref>{{cite web|url=http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/ |title=UNGEGN World Geographical Names |publisher=United Nations Group of Experts on Geographical Names |date=29 July 2011 |accessdate=3 August 2011}}</ref>
! Populationජනගහණය{{Cref2|a}}{{Cref2|b}}<br><ref name="Population">{{cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html |title=Country Comparison :: Population |publisher=CIA |date=July 2012 |accessdate=2 September 2012}}</ref>
! Areaභූමි ප්‍රමාණය{{Cref2|a}}{{Cref2|b}}<br><ref name="Area">{{cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2147.html |title=Field Listing :: Area |publisher=CIA |accessdate=7 August 2011}}</ref>
|-
| [[File:Flag of Afghanistan.svg|centre|100px|border|link=Flag of Afghanistan|alt=Flag of Afghanistan]]
 
===එක්සත් ජාතින්ගේ සාමාජික නොවන රාජ්‍යයන්===
 
{{Further2|[[List of states with limited recognition]]}}
The six states in this list have varying levels of recognition, but are not members of the United Nations. All are defined as states by the [[declarative theory of statehood]].
 
 
==ස්වාධින නොවන රාජ්‍යයන් සහ වෙනත් භූමි ප්‍රදේශ==
 
{{Further2|[[Dependent territory]]}}
The six entities in this list are either subject to a state they are not part of, or have a special political arrangement that was decided through an international agreement.
 

සංස්කරණ

2,108

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/348018" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි