"රුමේනියාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

පරිවර්තනය
(සංස්කරණය)
(පරිවර්තනය)
{{තොරතුරුකොටුව රට
{{Infobox country
|conventional_long_name = Romania
|native_name = {{native name|ro|România}}
|established_event1 = [[w:en:Wallachia|Principality of Wallachia]]
|established_date1 = 1330
|established_event2 = [[w:en:Principality of Moldavia|මොල්ඩේවියා කුමාර රාජ්‍යය]]
|established_date2 = 1346
|established_event3 = [[w:en:Principality of Transylvania (1570–1711)|Principalityට්‍රාන්සිල්වේනියා ofකුමාර Transylvaniaරාජ්‍යය]]
|established_date3 = 1570
|established_event4 = [[w:en:United Principalities|එක්සත් කුමාර රාජ්‍යයයන්]]<sup>a</sup>
|established_date4 = 24 January 1859
|established_event5 = [[w:en:Romanian War of Independence|Independenceනිදහස]] from<br/>the [[Ottomanඔටෝමන් Empireඅධිරාජ්‍යය]] වෙතින්
|established_date5 = 1877{{\}}1878<sup>b</sup>
|established_event6 = [[Kingdomරුමේනියා of Romaniaරාජධානිය]]
|established_date6 = 14 Marchමාර්තු 1881
|established_event7 = [[w:en:Union of Transylvania with Romania|Greatමහා Unionසංගමය]]<sup>c</sup>
|established_date7 = 1 December 1918
|established_event8 = Proclamation of the [[w:en:Socialist Republic of Romania#Romanian People.27s Republic|Romanianරුමේනියා People'sමහජන ජනරජය Republic]] ප්‍රකාශයට පත් කිරීම
|established_date8 = 30 Decemberදෙසැම්බර් 1947
|established_event9 = [[රුමේනියානු විප්ලවය]]
|established_date9 = 16–27 Decemberදෙසැම්බර් 1989
|established_event10 = [[w:en:Constitution of Romania|වත්මන් ජනරජය]]
|established_date10 = 21 නොවැම්බර් 1991
|established_event11 = [[යුරෝපා සංගමය]]ට [[w:en:2007 enlargement of the European Union|Accession]] to the [[European Unionඅනුබැඳුම]]
|established_date11 = 1 Januaryජනවාරි 2007
|currency = [[w:en:Romanian Leu|රුමේනියානු ලෙයූ]]
|currency_code = RON
|time_zone = [[w:en:Eastern European Time|EET]]
|utc_offset = +2
|time_zone_DST = [[w:en:Eastern European Summer Time|EEST]]
|utc_offset_DST = +3
|drives_on = right
|calling_code = [[w:en:Telephone numbers in Romania|+40]]
| iso3166code = RO
|cctld = [[.ro]]<sup>d</sup>

සංස්කරණ

3,044

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/347429" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි