"විලයන එන්තැල්පිය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

edited
(edited)
(edited)
[[File:Enthalpies of melting and boiling for pure elements versus temperatures of transition.svg|right|thumb|400px| සංක්‍රමණ [[උෂ්ණත්වය|උෂ්ණත්වයකට]] එදිරිව පිරිසිදු මූලද්‍රව්‍ය සඳහා [[ද්‍රවාංකය|ද්‍රවාංක]] සහ [[තාපාංකය|තාපාංක]] එන්තැල්පි දත්ත]]
සම්මත අවස්ථාවේ පවතින [[ඝන]] සංයෝග මූලද්‍රව්‍ය මවුලයක්, [[ද්‍රව]] සංයෝග මූලද්‍රව්‍ය මවුලයක් බව පත් කිරීමේ දී සිදු වන එන්තැල්පි විපර්යාසයයි (එනම් ඒ සදහා ලබාදිය යුතු ශක්තියයි). <span class="cx-segment" data-segmentid="9"></span>
 
උදාහරණය :
:[[Al]]<sub>(s)</sub> → Al<sub>(l)</sub> ; ∆H<sup>∅</sup><sub>''fus''</sub> = 10.7 KJmol<sup>-1</sup>
::∆H<sup>∅</sup><sub>''fus (Al)''</sub> = 10.7 KJmol<sup>-1</sup>
 
==සංයෝග කිහිපයක විලයන එන්තැල්පි==
[[File:Enthalpies of melting and boiling for pure elements versus temperatures of transition.svg|right|thumb|400px| සංක්‍රමණ [[උෂ්ණත්වය|උෂ්ණත්වයකට]] එදිරිව පිරිසිදු මූලද්‍රව්‍ය සඳහා [[ද්‍රවාංකය|ද්‍රවාංක]] සහ [[තාපාංකය|තාපාංක]] එන්තැල්පි දත්ත]]
{| class="wikitable sortable"
|-

සංස්කරණ

5,058

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/345443" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි