"උදවු:සබැඳි" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
"උදවු:සබැඳි" ආරක්‍ෂණය කරන ලදි ([සංස්කරණය කරන්න=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (අනිශ...
සුළු (Lee විසින් උදවු:පුෂ්පය සිට උදවු:සබැඳි වෙත පිටුව ගෙන යන ලදී: reverting incorrect move)
සුළු ("උදවු:සබැඳි" ආරක්‍ෂණය කරන ලදි ([සංස්කරණය කරන්න=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (අනිශ...)
 

සංස්කරණ

21,939

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/343987" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි