"රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

(ප්‍රවර්ගය:රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ඉවත් කරන ලදී.; [[ප්‍රවර්ගය:රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන විසින් ප්‍රකාශයට...)
* ජාතික මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වන සංවිධාන
* අන්තර්ජාතික මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වන සංවිධාන
 
[[ප්‍රවර්ගය:රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරන ලයිස්තු]]
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/341404" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි