"මහජන කොටස් ආරම්භක නිකුතුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළු
 
== සමාගම් සඳහා මහජන කොටස් නිකුත් කල නොහැකි/ උවමනාවක් නොමැති අවස්ථා. ==
මහජන කොටස් නිකුතුවක් සමාගමකටසමාගමක් විසින් සිදු නොකලනොකරන අවස්ථා ඇතකිහිපයක් හඳුනාගත හැක.
# පොදු සමාගමක් වීමේදී කාර්තුවකට වරක් සමාගමේ ආදායම් විස්තර කොටස් කරුවන්ට ලබාදීමට සිදුවේ. යම් සමාගමට එය සිදුකල නොහැකි නම් මහජන කොටස් නිකුතුවක් සිදුකල නොහැක.
# දැනටමත් ලාභ උපයන සමාගම්.

සංස්කරණ

124

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/341198" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි