"මන්මෝහන් සිං" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
|term_start2 = 21 මාර්තු 1998
|term_end2 = 21 මැයි 2004
|predecessor2 = [[Sikanderෂිකෙන්දර් Bakhtබක්ත්]]
|successor2 = ජස්වාන්ත් සිං
|office3 = [[Deputy Chairman of the Planning Commission]]
|term_end3 = 31 අගොස්තු 1987
|predecessor3 = පි.වි. නරසිම්හ රාවෝ
|successor3 = [[Pපි. Shivශිව් Shankarශංකර්]]
|office4 = [[Governor of the Reserve Bank of India]]
|term_start4 = 15 සැප්තැම්බර් 1982
|term_end4 = 15 ජනවාරි 1985
|predecessor4 = [[අයි.ජි. පටෙල්]]
|successor4 = [[Amitavඅමිතව් Ghosh (banker)|Amitav Ghoshගෝෂ්]]
|office5 = [[පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී,ඉන්දියාව|පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා]] ([[ඉන්දිය රාජ්‍ය සභාව]])
|office5 = [[Member of Parliament (India)|Member of Parliament]] ([[Rajya Sabha]])
|constituency5 = [[අැසෑම්]]
|term_start5 = 1991<ref>{{cite news|title=Prime Minister Manmohan Singh files Rajya Sabha nomination papers amid protests|url=http://www.ndtv.com/india-news/prime-minister-manmohan-singh-files-rajya-sabha-nomination-papers-amid-protests-522268|accessdate=21 April 2015|publisher=NDTV|date=15 May 2013}}</ref>

සංස්කරණ

2,108

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/341171" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි