"චන්ද්‍ර මාස" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

* [[මැදින්]]
 
==මාසයේ චන්ද්‍ර තිථි (දින)==
මෙම[[චන්ද්‍ර දිනකලා|චන්ද්‍ර සූර්යකලාවකට]] දිනඅනුරූපී නොවපෘථිවියේ චන්ද්‍රදිනයක් දිනතිථියක් වේ. සූරුයසූර්ය දිනයක් (දවසක්) සහ චන්ද්‍ර දිනයක් අතර ඍජු සඹඳතාවක් නොමැත.
 
===පුර පක්‍ෂය===
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/332909" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි