"මහත්මා ගාන්ධි" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

නේරු විසින් ද පිළිගත් අම්බෙඩ්කාර් ගේ දර්ශනය බ්‍රහ්ම,විශ්ණු,මහේෂ්වර ත්‍රිමූර්තියට සමාන වීම 21 වන සියවසේ අසිරිමත් සිදුවීම වේ.'''1956 දී අම්බෙඩ්කාර් බුදුදහම වැළඳ ගනු ලැබුවේ ද කුල පීඩනය නිසාවෙනි.'''මොවුන් දෙදෙනාගේම මුඛ්‍ය පරමාර්ථය වූයේ සමාජ සාධාරණත්වය උදා කිරීමය. මේ අනුව,ඉන්දීය චින්තනය නව මගකට යොමු කළ මහත්මා ගාන්ධි හා ආචාර්ය අම්බෙඩ්කාර් ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයෝ වෙති.
 
 
== මූලාශ්‍ර ==
* Justice V.R. Krishna. Yen , Social Justice & the Undonerast , 1991.
* The Nehru - Gandhi Encounter, the Island, 1998.11.17. '''*http://ccnmtl.columbia.edu/projects/mmt/ambedcar/ 2007.05.23'''
 
 
{| class="wikitable"
|-
! x !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10
|-
| 1 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10
|-
| 2 || 2 || 4 || 6 || 8 || 10 || 12 || 14 || 16 || 18 || 20
|-
| 3 || 3 || 6 || 9 || 12 || 15 || 18 || 21 || 24 || 27 || 30
|-
| 4 || 4 || 8 || 12 || 16 || 20 || 24 || 28 || 32 || 36 ||40
|-
| 5 || 5 || 10|| 15 || 20 || 25 || 30 || 35 || 40 || 45 || 50
|-
| 6 || 6 || 12 || 18 || 24 || 30 ||36 || 42 || 48 || 54 || 60
|-
| 7 || 7 || 14 || 21 || 28 || 35 || 42 || 49 || 56 ||63 || 70
|-
| 8 || 8 || 16 || 24 || 32 || 40 || 48 || 56 || 64 || 72 || 80
|-
|9 || 9 || 18 || 27 || 36 || 45 || 54 || 63 || 72 || 81 || 90
|-
| 10 || 10 || 20 || 30 || 40 || 50 || 60 || 70 || 80 || 90 || 100
|}
 
== අඩවියෙන් බැහැර පිටු ==
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/332346" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි