"රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

ප්‍රවර්ගය:රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ඉවත් කරන ලදී.; [[ප්‍රවර්ගය:රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන විසින් ප්‍රකාශයට...
සුළු (192.248.48.9 (සාකච්ඡාව) ගේ සංස්කරණයන් Singhalawap ගේ අවසන් අනුවාදය වෙත ප්‍රති...)
(ප්‍රවර්ගය:රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ඉවත් කරන ලදී.; [[ප්‍රවර්ගය:රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන විසින් ප්‍රකාශයට...)
* අන්තර්ජාතික මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වන සංවිධාන
 
[[ප්‍රවර්ගය:රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරන ලයිස්තු]]
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/329196" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි