"පරිශීලක සාකච්ඡාව:Thirsty" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

 
සයන්ස්, විද්‍යාව සහ නවීන විද්‍යාව පිළිබඳ සටහනක් [https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F:%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B7%92_%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%9A_%28technical%29#.E0.B7.80.E0.B7.92.E0.B6.AF.E0.B7.8A.E2.80.8D.E0.B6.BA.E0.B7.8F.E0.B7.80_.E0.B7.83.E0.B7.84_.E0.B6.B1.E0.B7.80.E0.B7.93.E0.B6.B1_.E0.B7.80.E0.B7.92.E0.B6.AF.E0.B7.8A.E2.80.8D.E0.B6.BA.E0.B7.8F.E0.B7.80 කොපි කඩේ තුල] බහා ලන ලදි. කරුණාකර එය පරිශීලනය කරන්න. --- [[User:Shwetha|Shwetha]] ([[User talk:Shwetha|talk]]) 05:41, 19 ජනවාරි 2015 (යූටීසී)
ඔබට ස්තූතියි. --[[User:Thirsty|Thirsty]] ([[User talk:Thirsty|talk]]) 11:02, 19 ජනවාරි 2015 (යූටීසී)

සංස්කරණ

57

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/327046" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි