"ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු (ප්‍රවර්ගය:වේලාව ඉවත් කරන ලදී.; ප්‍රවර්ගය:වේලා කලාප එක් කරන ලදී. HotCat භාවිතයෙන්)
===ශ්‍රී ලංකාව===
 
* 1996 මැයි මස 25 වන දා නැවතරාත්‍රී ශ්‍රී12 ලංකාවේ සම්මතසිට වේලාව ග්‍රිනිච් වේලාවට වඩා පැය 06 මිනිත්තු 3060 කින් වැඩි වියකරන ලදී. එයඑවක් 1996පටන් ඔක්තෝබර්ශ්‍රී ලංකාවේ මසසම්මත 26වේලාව වනග්‍රිනිච් දිනවේලාවට වඩා පැය 06 ක්මිනිත්තු දක්වා30 සකස්කින් කරනවැඩි ලදීවිය.
 
2006* 1996 ඔක්තෝබර් අප්‍රේල් මස 1426 වන වනදාදා රාත්‍රී 12 සිට නැවතමිනිත්තු වේලාව30 සකස්කින් කළඅඩු අතරකරන දැන්ලදී. නවඑවක් පටන් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව වනුයේ ග්‍රිනිච් වේලාවට වඩා පැය 05 මිනිත්තු 3006 කින් වැඩි වේලාවවිය. වේ.
 
* 2006 අප්‍රේල් මස 14 වනදා රාත්‍රී 12 සිට තවත් සිට මිනිත්තු 30 කින් අඩු කරන ලදී. එවක් පටන් මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව ග්‍රිනිච් වේලාවට වඩා පැය 05 මින්ත්තු කින් වැඩිවේ.
 
==References==

සංස්කරණ

22,856

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/325086" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි