"රාජ්‍ය ආරක්ෂක සහ නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය (ශ්‍රී ලංකාව)" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
fixing dead links
සුළු
සුළු (fixing dead links)
 
|region_code =
|employees =
|budget = [[ශ්‍රී ලාංකික රුපියල් |රුපි]] 290 බිලියන (2013 ඇස්ත) <ref>http://www.wsws.org/en/articles/2012/10/slec-o19.html</ref> [[ශ්‍රී ලාංකික රුපියල |රුපි]] 230 බිලියන (2012 ඇස්ත) <ref>httphttps://archive.is/20130125061317/www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5goy8ODeG_SrxWu97fFyiHOMvWVag?docId=CNG.f8680b7c6577581edbb44fca91d20f82.5e1</ref> රුපි 214 බිලියන + 20 බිලියන පරිපූරක අරමුදල් (2011 ඇස්ත) <ref>http://www.lankabusinessonline.com/fullstory.php?nid=1130221281</ref>
රුපි 273 බිලියන (2010 ඇස්ත)
175 බිලියන රුපි + 39 බිලියන පරිපූරක අරමුදල් (2009 ඇස්ත)

සංස්කරණ

217

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/312023" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි