"සිංහල වර්ණ මාලාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළු
තිකජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය විසින් 1989දී සම්මතකලසම්මත හොඩියයිකල හෝඩියයි. පෙර හෝඩි වලට සාපේක්‍ෂව මෙහි ප්‍රධාන වෙනස්කම් 3කි.
#ෆ අකුර ඇතුලත්වීම
#සඤ්ඤක අකුරු 5 ඇතුලත්වීම

සංස්කරණ

2

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/311960" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි