"උදවු:සබැඳි" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

[[ප්‍රවර්ගය:ජීවමාන භාෂාවක භාෂාව පෝෂණය කරන රසවත් භාෂා උපාංග අතර සාම්ප්‍රදායික යෙදුම් වර්ග කිහිප...
([[ප්‍රවර්ගය:ජීවමාන භාෂාවක භාෂාව පෝෂණය කරන රසවත් භාෂා උපාංග අතර සාම්ප්‍රදායික යෙදුම් වර්ග කිහිප...)
([[ප්‍රවර්ගය:ජීවමාන භාෂාවක භාෂාව පෝෂණය කරන රසවත් භාෂා උපාංග අතර සාම්ප්‍රදායික යෙදුම් වර්ග කිහිප...)
කොටස් වර්ග හතරක් වලයන් හතරක පිහිටා ඇති අයුරු හඳුනා ගත හැකිය.ඒවා නම් මනිය,මුකුටය,පුමන්ගය හා ජායාන්ගය වේ.
 
[[ප්‍රවර්ගය:ජීවමාන භාෂාවක භාෂාව පෝෂණය කරන රසවත් භාෂා උපාංග අතර සාම්ප්‍රදායික යෙදුම් වර්ග කිහිපයකි. ප්‍රස්ත පිරුළු, රූඩි හා ආත්තෝපදේශ ලෙස දැක්වෙන මේ යෙදුම් වලින් පවසන අදහස වඩා රසවත්ව පැහැදිලිව ඉදිරිපත් වේ.]]
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/302847" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි