"උදවු:සබැඳි" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

[[ප්‍රවර්ගය:ජීවමාන භාෂාවක භාෂාව පෝෂණය කරන රසවත් භාෂා උපාංග අතර සාම්ප්‍රදායික යෙදුම් වර්ග කිහිප...
([[ප්‍රවර්ගය:ජීවමාන භාෂාවක භාෂාව පෝෂණය කරන රසවත් භාෂා උපාංග අතර සාම්ප්‍රදායික යෙදුම් වර්ග කිහිප...)
[[ගොනුව:පුෂ්ප|thumbnail|පුෂ්ප]]
කොටස් වර්ග හතරක් වලයන් හතරක පිහිටා ඇති අයුරු හඳුනා ගත හැකිය.ඒවා නම් මනිය,මුකුටය,පුමන්ගය හා ජායාන්ගය වේ.
 
[[ප්‍රවර්ගය:ජීවමාන භාෂාවක භාෂාව පෝෂණය කරන රසවත් භාෂා උපාංග අතර සාම්ප්‍රදායික යෙදුම් වර්ග කිහිපයකි.]]
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/302846" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි