"කිලිමන්ජාරෝ කන්ද" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණය
(නව ලිපිය)
 
(සංස්කරණය)
| map_caption = ටැන්සානියාව තුල කිලිමන්ජාරෝ කන්දේ පිහිටුම
| label_position = right
| listing = {{බුලට් නොයෙදූ ලැයිස්තුව | [[කඳු මුදුන් හත]] | [[Highestඅප්‍රිකාවේ mountainඋච්චතම peaksකඳු ofමුදුන් Africa|Highestඅප්‍රිකාවේ mountainsඋච්චතම of Africaකඳු]] | [[Volcanicයමහල්මය Sevenකඳු Summitsමුදුන් හත]] | [[Listඋච්චතම ofස්ථානය countriesඅනුව byරටවල් highestලැයිස්තුව point|Countryරටවල highestඋච්චතම pointස්ථානය]] | [[Ultraඅති prominentප්‍රමුඛතම කඳු මුදුන peak|Ultraඅති]] | [[Sevenතෙවැනි කඳු Thirdමුදුන් Summitsහත]] (Mawenziමවෙන්සි) }}
| location = [[Kilimanjaroකිලමන්ජාරෝ Regionප්‍රදේශය]], [[Tanzaniaටැන්සානියාව]]
| lat_d = 03 | lat_m = 04 | lat_s = 33 | lat_NS = S
| long_d = 37 | long_m = 21 | long_s = 12 | long_EW = E
| region = TZ-09
| coordinates_ref =
| topo = Kilimanjaroවෙයිලොචෝස්කි mapවිසින් සම්පාදිත andකිලිමන්ජාරෝ guideසිතියම byසහ Wielochowskiමාර්ගෝපදේශනය<ref name=map>{{citeඋපන්‍යාස mapසිතියම|publisher=EWP|title=Kilimanjaroකිලිමන්ජාරෝ Mapමැප් andඇන්ඩ් touristටුවරිස්ට් ගයිඩ් Guide|url=http://www.ewpnet.com/KILIMAP.HTM|edition=4th|year=2009|cartography=EWP|scale= 1:7520,000 withසහ 1:2030,000 andතුළුපත් සමගින් 1:3075,000 insets|series=EWP Mapමැප් ගයිඩ්ස් Guides|isbn=0-906227-66-6}}</ref>
| type = [[සංයුක්ත යමහල]]
| age =
| last_eruption = Between 150,000 andසහ 200,000 thousandවසර දහස් yearsගණනකට agoපෙර
| easiest_route = [[Hikingපයින් ගමන් කෙරුම|Hikeපයින් ගමන]]
| first_ascent = 1889 <br>[[Hansහෑන්ස් Meyerමෙයර් (geologistභූ විද්‍යාඥ)|Hansහෑන්ස් Meyerමෙයර්]]<br>[[Ludwigලුඩ්විග් Purtschellerපර්ට්ෂෙලර්]]
}}
 
 
 
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/302043" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි