"ධවල මන්දිරය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

ප්‍රදේශයේය.මෙම කාලය තුලදී උතුරු පිට්ටනියේ අලංකාර බුමුතුරුණු මෝස්තරයේ මල් පාත්ති ස්ථාපිත කරන ලදී.ධවල මන්ධිරයේ පිට්ටනි සඳහා ඉතිහාසය පුරා උයන් පාලකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් සිටියද ජනාධිපති ෆ්‍රැන්ක්ලින් ඩි.රූස්වෙල්ට්ගේ නියමයෙන් වර්ෂ 1935දී ඔල්ම්ස්ටෙඩ් සහෝදරයන් ව්‍යාපාරයේ ෆෙඩ්රික් ලෝ ඔල්ම්ස්ටෙඩ් විසින් කරනු ලැබූ නිර්මාණය අදටත් ප්‍රධාන සැලැස්ම වශයෙන් භාවිතා කරනු ලබයි.ජනාධිපති කෙනඩිගේ පරිපාලන සමය තුල ධවල මන්ධිරයේ රෝස උද්‍යානය රැචෙල් ලැම්බට් මෙලන් විසින් නැවත නිර්මාණය කරන ලදී.The Rose garden borders the West Colonnade. Bordering the East Colonnade is the Jacqueline Kennedy Garden, which was begun by Jacqueline Kennedy but completed after her husband's assassination. On the weekend of June 23, 2006, a century-old American Elm (Ulmus americana L.) tree on the north side of the building, came down during one of the many storms amid intense flooding. Among the oldest trees on the grounds are several magnolias (Magnolia grandiflora) planted by Andrew Jackson. Michelle Obama planted the White House's first organic garden and installed beehives on the South Lawn of the White House, which will supply organic produce and honey to the First Family and for state dinners and other official gatherings.
<div style="text-align:center;"><gallery caption="">
File:White-house-floor1-cross-Hall.jpg|<center>Theප්‍රධාන [[Crossභෝජන Hall]],ශාලාව connectingසහ theනැගෙනහිර [[Stateකාමරය Diningසම්බන්ද Room]]කෙරෙන andහරස් the [[East Room]] on the State Floor.ශාලාව
File:WhSouthLawn.JPEG|<center>ධවල මන්ධිරයේ දකුණු පිට්ටනියට ගොඩබැස්විමට සුදානම් වන මැරීන් 1 ගුවන් යානය
File:WhSouthLawn.JPEG|<center>[[Marine One]] prepares for landing on the South Lawn where [[State Arrival Ceremony|State Arrival Ceremonies]] for visiting heads of state take place
File:White-house-floor2-yellow-oval-room.jpg|<center> [[Yellowදෙවන Ovalමහලේ Room]]පිහිටි inකහ theපැහැති private,ඕවලාකාර second-floor family residence centered directly above the [[Blue Room (White House)|Blue Room]].කාමරය
File:Aerial view of the White House.jpg|<center>Overheadඉහලට viewධවල ofමන්ධිරය theදර්ශනය Whiteවන House groundsඅයුරු
File:White House, Blue Sky.jpg|<center>Theවතුර Whiteමල Houseසහිත withධවල fountain and grounds.මන්ධිරය
File:1122-WAS-The White House.JPG|Whiteඋතුරු Houseපසින් fromධවල the northමන්ධිරය
</gallery></div>
 

සංස්කරණ

221

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/300597" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි