"ඒබ්‍රහම් ලින්කන්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළුNo edit summary
No edit summary
{{Infobox officeholder
[[ගොනුව: Abraham_Lincoln_head_on_shoulders_photo_portrait.jpg|thumb|
|name=ඒබ්‍රහම් ලින්කන්
{|
|image=Abraham_Lincoln_head_on_shoulders_photo_portrait.jpg|thumb|
|'''නම'''
|imagesize=250px
|ඒබ්‍රහම් ලින්කන්
|alt=Iconic black and white photograph of Lincoln showing his head and shoulders.
|-
|caption=54 වියැති ඒබ්‍රහම් ලින්කන් 1863 දී
|'''තනතුර'''
|order=[[එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ලැයිස්තුව|16වන]]
|ඇමරිකානු එක්සත් රාජධානියේ 16 වන ජනාධිපති
|office=ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපතිවරු|ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපති
|-
|vicepresident=[[හැනිබෙල් හැම්ලින්]] <small>(1861–1865)</small> <br />[[ඇන්ඩෲ ‍ජොන්සන්]] <small>(1865)</small>
|'''තනතුරේ සිටි කාලය'''
|term_start=1861 මාර්තු 4 සිට 1865 ‍අප්‍රේල් 15 තෙක්
|term_end=1865 ‍අප්‍රේල් 15
|-
|predecessor=[[ජේම්ස් බ්‍රචානන්]]
|'''උප ජනාධිපති'''
|successor=[[ඇන්ඩෲ ජොන්සන්]]
|හැනිබෙල් හැම්ලින් (1861-1865), ඇන්ඩෲ ‍ජොන්සන්
|office2= [[ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය|ඇමරිකාවේ]] [[ඉලිනුවා සත්වන දිස්ත්‍රික්කය හි ඇමරිකානු මහජන මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ සාමාජික (ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය)|මහජන මන්ත්‍රී මණ්ඩල සාමාජික]]
|-
|term_start2=1847 මාර්තු 7
|'''පෙර සිටි උප ජනාධිපති'''
|term_end2=1849 මාර්තු 3
|ජේම්ස් බ්‍රචානන්
|predecessor2=ජෝන් හෙන්රි
|-
|successor2=[[තෝමස් එම්. හැරිස්]]
|'''පසුව සිටි උප ජනාධිපති'''
|state_house3=ඉලිනුවා
|ඇන්ඩෲ ජොන්සන්
|office3 = [[ඉලිනුවා නියෝජිත මණ්ඩලය|ඉලිනුවා නියෝජිත මණ්ඩලයේ සාමාජික]]
|-
|term_start3=1834 දෙසැම්බර් 1
|'''තනතුර'''
|term_end3=1842
|ඇමරිකානු මහජන මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ සාමාජික,ඉලිනුවා හි සත්වන දිස්ත්‍රික්කය
|birth_date=1809 පෙබරවාරි 12
|-
|birth_place=[[හාර්ඩින් නුවර, කෙන්ටනි]], ඇ.එ.ජ.
|'''තනතුරේ සිටි කාලය'''
|death_date=1865 අප්‍රියෙල් 15 (වයස 56)
|1847 මාර්තු 7 – 1849 මාර්තු 3 දක්වා
|death_place=[[වොෂින්ටන්]], ඇ.එ.ජ.
|-
|restingplace=
|'''පෙර සිටි'''
|nationality= ඇමරිකානු
|ජෝන් හෙන්රි
|party=[[විග්]] (1832-1854), [[රිපබ්ලිකන්]] (1854-1864), [[ජාතික සන්ධානය]] (1864-1865)
|-
|spouse=[[මේරි තෝඩ් ලින්කන්]]
|'''පසුව සිටි'''
|children=[[රොබට් තෝඩ් ලින්කන්]]<br />[[ඒඩ්වඩ් ලින්කන්]]<br />[[විලී ලින්කන්]]<br />[[ටාඩ් ලින්කන්]]
|තෝමස් එම්. හැරිස්
|religion=ක්‍රිස්තියානි පල්ලිවලට සහභාගී වුවද කිසිදින කිසිම ක්‍රිස්තියානි පල්යකට බැඳුනේ නැත
|-
|profession=නීතිඥ<br />දේශපාලනඥ
|'''උපත'''
|signature=Abraham Lincoln 1862 signature.svg
|1809 පෙබරවාරි 12, හාර්ඩින් නුවර, කෙන්ටනි හි දී
|signature_alt=Cursive signature in ink
|-
}}
|'''විපත'''
1809 පෙබරවාරි මසම 12 වන දින උපත ලැබූ ඒබ්‍රහම් ලින්කන් 1861 මාර්තු මස 04 වන දින සිට ඝාතනයට ලක්වන තෙක්ම ඇමරිකාවේ 16 වන ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කළේය. ඇමරිකාවේ වහල්භාවය ව්‍යාප්ත කිරීමට එරෙහිව සෘජුව කථා කරන විරුද්ධවාදියෙක් ලෙස ලින්කන් ප්‍රසිද්ධියට පත් වූ අතර ඔහු 1860 දී රිපබ්ලිකන් පක්ෂ නාම යෝජනාව ජයග්‍රහණය කළ අතරම එම වර්ෂයේම පසු කායේ ජනාධිපතිධූරයට තේරී පත් වුණි. ඔහුගේ පාලන කාලය අතරතුර පක්ෂයෙන් නොමනාප වී යන්නවුන්ගේ උත්සාහයන් ව්‍යර්ථ කරමින් හෙතෙම ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු කරන ලදී. ලින්කන් විසින් වහල්භාවය අහෝසි කිරීමේ ප්‍රතිඵල දෙන මිනුම් දඬු කීපයක් ද හඳුන්වාදුන් අතර 1863 දී තම විමුක්තිය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟම 1865 දී ඔහු 13 වන වතාවටත් ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනයට ලක් කරන ලදී.
|1865 අප්‍රේල් 15 (වයස අවු: 56), වොෂින්ටන්හි දී
|-
|'''ජාතිය'''
|ඇමරිකානු
|-
|'''දේශපාලන පක්ෂය'''
|විග් (1832-1854), රිපබ්ලිකන් (1854-1864), ජාතික සංධානය (1864-1865)
|-
|'''බිරිඳ'''
|මේරි තෝඩ් ලින්කන්
|-
|'''දරුවන්'''
|රොබට් තෝඩ් ලින්කන්, ඒඩ්වඩ් ලින්කන්, විලී ලින්කන්, ටාඩ් ලින්කන්
|-
|'''රැකියාව'''
|නීතිඥ වෘත්තිය
|-
|'''ආගම'''
|ක්‍රිස්තියානි පල්ලිවලට සහභාගී වුවද කිසිදින කිසිම ක්‍රිස්තියානි පල්යකට බැඳුනේ නැත.
|-
|අත්සන
|
|}
{{Infobox Officeholder
|name = ඒබ්‍රහම් ලින්කන්
|image = Abraham_Lincoln_head_on_shoulders_photo_portrait.jpg|thumb|
|imagesize = 205px
|office = [[ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය|ඇමරිකාවේ]] 16 වන [[ජනාධිපතිවරු - ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය|ජනාධිපති]]
|primeminister = හැනිබෙල් හැම්ලින්<br>ඇන්ඩෲ ‍ජොන්සන්
|term_start = 1861 මාර්තු 4
|term_end = 1865 ‍අප්‍රේල් 15
|predecessor = [[ජෝන් හෙන්රි]]
|successor = [[තෝමස් එම්. හැරිස්]]
|office2 = [[ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය|ඇමරිකාවේ]] [[ඉලිනුවා සත්වන දිස්ත්‍රික්කය හි ඇමරිකානු මහජන මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ සාමාජික (ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය)|මහජන මන්ත්‍රී මණ්ඩල සාමාජික]]
|president2 =
|term_start2 = 1847 මාර්තු 7
|term_end2 = 1849 මාර්තු 3
|predecessor2 =
|successor2 =
|birth_date = 1809 පෙබරවාරි 12
|birth_place = හාර්ඩින් නුවර, කෙන්ටනි
|death_date = 1865 අප්‍රේල් 15
|death_place = වොෂින්ටන්
|nationality = {{flagicon|}} [[ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය|ඇමරිකානු]]
|party = විග් (1832-1854), රිපබ්ලිකන් (1854-1864), ජාතික සංධානය (1864-1865)
|spouse = [[මේරි තෝඩ් ලින්කන්]]
|children = රොබට් තෝඩ් ලින්කන්<br>ඒඩ්වඩ් ලින්කන්<br>විලී ලින්කන්<br>ටාඩ් ලින්කන්
|alma_mater =
|religion = ක්‍රිස්තියානි පල්ලිවලට සහභාගී වුවද කිසිදින කිසිම ක්‍රිස්තියානි පල්යකට බැඳුනේ නැත
|website =
}}
]]
1809 පෙබරවාරි මසම 12 වන දින උපත ලැබූ ඒබ්‍රහම් ලින්කන් 1861 මාර්තු මස 04 වන දින සිට ඝාතනයට ලක්වන තෙක්ම ඇමරිකාවේ 16 වන ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කළේය. ඇමරිකාවේ වහල්භාවය ව්‍යාප්ත කිරීමට එරෙහිව සෘජුව කථා කරන විරුද්ධවාදියෙක් ලෙස ලින්කන් ප්‍රසිද්ධියට පත් වූ අතර ඔහු 1860 දී රිපබ්ලිකන් පක්ෂ නාම යෝජනාව ජයග්‍රහණය කළ අතරම එම වර්ෂයේම පසු කායේ ජනාධිපතිධූරයට තේරී පත් වුණි. ඔහුගේ පාලන කාලය අතරතුර පක්ෂයෙන් නොමනාප වී යන්නවුන්ගේ උත්සාහයන් ව්‍යර්ථ කරමින් හෙතෙම ඇමරිකානු එක්සත් රාජධානිය ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු කරන ලදී. ලින්කන් විසින් වහල්භාවය අහෝසි කිරීමේ ප්‍රතිඵල දෙන මිනුම් දඬු කීපයක් ද හඳුන්වාදුන් අතර 1863 දී තම විමුක්තිය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟම 1865 දී ඔහු 13 වන වතාවටත් ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනයට ලක් කරන ලදී.
 
ලින්කන් විසින් ජයාග්‍රාහී යුධ උපක්‍රම සමීපව අධීක්ෂණය කළ අතර විශේෂයෙන්ම උසස් ජෙනරාල්වරු තෝරා ගැනීමේ දී උලිසෙස් එස්. ග්‍රාන්ට් ඇතුළුව ඔහු එය විශේෂයෙන් අධීක්ෂයට ලක් කරන ලදී. ඉතිහාසඥයින් විසින් තීරණය කොට ඇති අන්දමට ලින්කන්, හේද වූ රිපබ්ලිකන් පක්ෂය මනාව හැසිරීමට සමත් විය. එකී බෙදී ගිය පක්ෂවලින් නායකයන් තම කැබිනට් මණ්ඩලයට රැගෙන ඒමෙන් හා ඔවුනට සාමුහිකව කටයතු කිරීමේ බලය ලබාදීමෙන් හෙතෙම ස්වකීය පක්ෂය මනාව හසුරවන ලදී. 1861 බ්‍රිතාන්‍ය මඟින් ඇති වූ යුධ බිය පූර්ණ වශයෙන් නිශ්ක්‍රීය නායකත්වය යටතේ යුද්ධයේ ආරම්භ‍යත් සමඟම වහල් මායිම් ජනපදවල පාලනය වෘත්තීය සමිති විසින් පවරා ගන්නා ලදී. ඊට අමතරව ලින්කන් 1864 පැවැත්වූ ජනපතිවරණයේ නැවත ඡන්දය ඔහු මනාව කළමණාකරණය කරන ලදී.

සංස්කරණ

1,418

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/292231" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි