"වින්නඹුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළු (Singhalawap වින්නඹු මාතාව සිට වින්නඹුව දක්වා පිටු ගෙන යන ලදී)
{{පරිවර්ථනය}}
'''වින්නඹු මාතාවවින්නඹුව''' (ගෞරවාර්භය:වින්නඹු මාතාව) යනු [[health care]] prosonel who provides [[prenatal care]] to [[pregnancy|expecting]] [[mother]]s, attend the [[Childbirth|birth]] of the [[infant]], and provide [[postpartum]] care to the mother and her infant. Practitioners of midwifery are known as midwives, a term used in reference to both women and men (the [[etymology]] of midwife is ''mid'' = with and ''wif'' = [[wife]]). Nurse Midwives in the United States (see below) are advance practice nurses (Nurse Practitioners). In addition to giving care to women surronding pregnancy and birth, they also provide primary care to women, well woman care (gyn annual exams), family planning and menopause care.
Midwives are autonomous practitioners who are specialists in a low-risk pregnancy, childbirth, and the postpartum stage. They generally strive to help women have a healthy pregnancy and natural birth experience. Midwives are trained to recognize and deal with deviations from the norm. [[Obstetricians]], in contrast, are specialists in illness related to childbearing and in surgery. The two professions can be complementary, but often are at odds because obstetricians are taught to "actively manage" labor, while midwives are taught not to intervene unless necessary.<ref>Wagner, Marsden. [http://nsrc.sfsu.edu/MagArticle.cfm?Article=661 Welcoming Baby, or Not: Are men, machines, and hospitals really necessary for a healthy childbirth?] American Sexuality Magazine. Accessed 3-27-07.</ref>

සංස්කරණ

22,856

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/283112" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි