"කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණය
No edit summary
(සංස්කරණය)
* [[{{About|කොළඹ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය]]|නගරය|කොළඹ}}
අවැසි ලිපිය තෝරාගන්න
{{stub}}
* [[කොළඹ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය]]
* [[කොළඹ මැතිවරණ{{තොරතුරුකොටුව දිස්ත්‍රික්කය]]
<!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions -->
| name = කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
| native_name = {{බස|en|Colombo District}}<br />{{බස|ta|கொழும்பு மாவட்டம்}}
| type = [[ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක|පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය]]
| image_skyline =
| image_alt =
| image_caption =
| image_map = Colombo district.svg
| map_alt =
| map_caption = කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ඉස්මතු කොට ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියම
| latd = 6|latm = 52|lats = |latNS = N
| longd = 80|longm = 01|longs = |longEW = E
| coor_pinpoint =
| coordinates_type = type:adm2nd_region:LK-11
| coordinates_display = inline,title
| coordinates_footnotes =
| coordinates_region = LK-11
| subdivision_type = රට
| subdivision_name = {{ධජය|ශ්‍රී ලංකාව}}
| subdivision_type1 = [[ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත්|පළාත]]
| subdivision_name1 = [[බස්නාහිර පළාත, ශ්‍රී ලංකාව|බස්නාහිර]]
| parts_type = ප්‍රදේශ
| parts_style = ලැයිස්තුව
| p1 = [[ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කෝටඨාශ|ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ]]: 13
| p2 = ග්‍රාම නිලධාරි: 557
| established_title = සංස්ථාපනය
| established_date =
| seat_type = අගනුවර
| seat = [[කොළඹ]]
| government_footnotes =
| leader_title = [[දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ශ්‍රී ලංකාව)|දිස්ත්‍රික් ලේකම්]]
| leader_name = ජී. ඒ. ජේ. සිල්වෙස්ටර්
| leader_title1 = ප්‍රාදේශීය
| leader_name1 = {{ඇකිළියහැකි ලැයිස්තුව
| මහනගර සභා: 5
| නගර සභා: 3
| ප්‍රාදේශීය සභා: 5
}}
| unit_pref = මෙට්‍රික්<!-- or US or UK -->
| area_footnotes =
| area_total_km2 = 699
| area_land_km2 = 676
| area_water_km2 = 23
| area_note =
| elevation_footnotes =
| elevation_m =
| population_footnotes =
| population_total = 2,251,274
| population_as_of = 2001
| population_density_km2 = auto
| population_note =
| timezone1 = ශ්‍රී ලංකාව
| utc_offset1 = +05:30
| iso_code = [[ISO 3166-2:LK|LK-11]]
| website = [http://www.ds.gov.lk/dist_colombo/english/ ds.gov.lk/dist_colombo]
| footnotes =
}}
 
642&nbsp;කිමී² ක වර්ග ප්‍රමාණයක් සහිත '''කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය''' ({{බස-en|Colombo District}}, {{බස-ta|கொழும்பு மாவட்டம்}}) යනු [[ශ්‍රී ලංකාව|ශ්‍රී ලංකාවේ]] කුඩාම [[ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක|දිස්ක්‍රික්කය]] වෙයි. එය පිහිටා ඇත්තේ දිවයිනෙහි බටහිර වෙරළ තීරයෙහි [[බස්නාහිර පළාත, ශ්‍රී ලංකාව |බස්නාහිර පළාතෙහිය]]. ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ අගනුවර [[කොළඹ]] සහ දේශපාලන අගනුවර [[ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ]] පිහිටා ඇත්තේ මෙම දිස්ත්‍රික්කය තුලය. 2,235,000 (2001 සංගණනය) ක ජනගහණයක් එය සතු වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ සියළු දිස්ත්‍රික්ක අතුරින් වැඩිම ජනගහණ ඝණත්වය (3,500 වැසියන්/කිමී²) එය සතු වෙයි.
 
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය [[බස්නාහිර_පළාතේ_ප්‍රාදේශීය_ලේකම්_කොට්ඨාශ,_ශ්‍රී_ලංකාව#කොළඹ_දිස්ත්‍රික්කය|ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ]] 13 කට බෙදා ඇත.
 
==ප්‍රධාන නගර ==
 
* [[කොළඹ]] (මහ නගර සභාව)
 
[[ප්‍රවර්ගය:කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය]]
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/281587" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි