"දෙවන රාජසිංහ රජ" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
{{තොරතුරුකොටුව රජ
| name = ෙදවනදෙවන රාජසිංහ
| title = මහමහනුවර රජ
| image = King Rajasingha II (1608-1687).jpg
| caption = රොබට් නොක්ස්ගේ ''ඇන් හිස්ටොරිකල් රිලේෂන් ඔෆ් දි අයිලන්ඩ් සිලෝන් '', 1693 ග්‍රන්ථයෙහි දැක්වෙන දෙවන රාජසිංහ රජ
| reign = [[1635]] - [[1687]]
| coronationreign = [[1635]] – 6 දෙසැම්බර්1687
| titles coronation = මහනුවර රජ1635
| spousetitles =
| predecessor = [[විමලදර්මදූරිය රජ]]
| predecessor = [[ශ්‍රී ලංකාවේ සෙනරත් රජ|සෙනරත් රජ]]
| spouse =
| successor = [[ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන විමලධර්මසූරිය රජ|දෙවන විමලධර්මසූරිය රජ]]
| issue =
| royalspouse house = =
| issue = [[ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන විමලධර්මසූරිය රජ|දෙවන විමලධර්මසූරිය රජ]]
| royal anthem =
| father royal house = [[ෙසනරත්House of රජDinajara]]
| royal anthem =
| mother = [[කුසුමාසන ෙද්විය]]
| father = [[ශ්‍රී ලංකාවේ සෙනරත් රජ|සෙනරත් රජ]]
| date of birth =
| placemother of birth = =
| birth_date = 1608
| date of death = 6 දෙසැම්බර් 1687
| birth_place = [[ශ්‍රී ලංකාව]]
| place of death =
| datedeath_date of death = 6 දෙසැම්බර් 1687
| place of burial=
| death_place = [[ශ්‍රී ලංකාව]]
| place of burial= [[ශ්‍රී ලංකාව]]
}}
 
'''ෙදවන රාජසිංහ''' රජු වු කලී ලංකාෙවි බිහි වූ ශ්ෙරෂ්ටතම නරපතිෙයකි. ෙමාහු පෘතුගීසින්ෙගන් රට නිදහස් කරගත්තා පමණක් ෙනාව ලන්ෙද්සීන් සමග ද විවිද ගැටුම් ඇති කරෙගන තිෙබ්. එම නිසා ෙමාහු එකල පෘතුගීසින්ට ෙමන්ම ලන්ෙද්සින්ට ද අභිෙයා්ගයක් වූ බව නිසැක ය. ලන්ෙද්සීන් ෙමාහු හදුන්වා දී ඇත්ෙත් '''ඔබ තුමාෙග් ෙකාළඹ ෙකාටුෙව් කපිතාන්''' වැනි නාම වලිනි. එෙස් ඔවුන් එතුමාට ගරැ සරැ දක්වා ඇත්ෙත් එතුමාට තිබු බිය නිසා බව සදහන් කළ යුතු ය. එතුමාෙග් අවසාන තාලෙය් සිදු වූ ඇතැම් සිදුවීම් නිසා එතුමා ජන අප්රසාදයට පත් වුව ද එතුමාෙගන් සිදු වු ෙස්වය සුලු ෙකාට තැකිය ෙනාහැක.
'''දෙවැනි රාජසිංහ''' (අභිෂේකයට පෙර මහා අස්ථාන කුමරු) රජු (ක්‍රි:ව 1634 -1686 දක්වා පාලනය කළ) සිංහල රජෙකි. ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ කන්ද උඩරට රාජධානියේ තෙවැනි සිංහල රජුය. රාජසිංහ රජු පෘතුග්‍රීසීන් ලංකාවෙන් පළවා හැරීමට ලන්දේසීන්ගේ උදව් පැතුවේය. ඔව්හු 1656 දී එය ඉතා සාර්ථකව ඉටු කළහ. එහෙත් ඒ වන විට ලන්දේසීන්ගේ පරමාර්ථය වී තිබුණේ පෘතුග්‍රීසීන් ලංකාවෙන් පළවා හැරීම පමණක් නොව දිවයිනෙහි ප්‍රධාන යටත් විජිත බලවතා වීම බව උඩුරැටියනට ඒ වන විට පැහැදිළි වී තිබුණි. රාජසිංහ 1645 සිට තම කලින් සතුරු කණ්ඩාම් සමග විටින් විට සටන්වල නිරත වෙමින් සිටියේය.
 
== උපත සහ මුල් දිවිය ==
 

සංස්කරණ

22,892

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/278716" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි