"සිංහල වර්ණ මාලාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළු (Singhalawap නුතන සිංහල අක්ෂර මාලාව සිට සිංහල වර්ණ මාලාව දක්වා පිටු ගෙන යන ලදී)
තික අධ්‍යාපන ආයතනය විසින් 1989දී සම්මතකල හොඩියයි. පෙර හෝඩි වලට සාපේක්‍ෂව මෙහි ප්‍රධාන වෙනස්කම් 3කි.
{{cleanup}}
#ෆ අකුර ඇතුලත්වීම
ශුද්ධ සිංහල හෝඩියේ අක්ෂර 32 කි. එහි මහප්‍රාණ අක්ෂර නැත. පාලි සංස්කෘත අක්ෂර මාලාවෙන් එක් වු අක්ෂර සමග මිශ්‍ර සිංහල හෝඩියේ අක්ෂර 54 කි. එහෙත් වර්තමානයේ භාවිතා වන සිංහල හෝඩියේ අක්ෂර 58 කි. සඤ්ඤක අක්ෂර පහක් හා අලුත් අක්ෂරයක් වන ෆ අකුර අලුතෙන් එකතු වී ඇත.
#සඤ්ඤක අකුරු 5 ඇතුලත්වීම
# ං සහ ඃ වෙනත් ස්ථානනයක තැබීම
 
ශුද්ධ සිංහල හෝඩියේ අක්ෂර 32 කි. එහි මහප්‍රාණ අක්ෂර නැත. පාලි සංස්කෘත අක්ෂර මාලාවෙන් එක් වු අක්ෂර සමග මිශ්‍ර සිංහල හෝඩියේ අක්ෂර 54 කි. එහෙත් වර්තමානයේ භාවිතා වන සිංහල හෝඩියේ අක්ෂර 58 කි. සඤ්ඤක අක්ෂර පහක් හා අලුත් අක්ෂරයක් වන ෆ අකුර අලුතෙන් එකතු වී ඇත.
සිංහල භාෂාවට දේශීය වශයෙන් නිෂ්පන්න වචන ද, තත්සම තද්භව වශයෙන් ද වචන එකතු වි තිබේ.
 

සංස්කරණ

22,856

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/264983" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි