"සිංහල වර්ණ මාලාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

ශ ෂ ස හ ළ ෆ
 
'''තද පැහැති අකුරු පෙළ'''== අක්ෂර වර්ග කිරීම ==
 
කණ්ඨජ(උගුරෙන්)-අ ආ ක ඛ ග ඝ ඞ හ ඟ''ඇළ අකුරු පෙළ''
තාලුජ (තල්ලෙන්)-ඉ ඊ ච ඡ ජ ඣ ඤ ය ශ '''තද පැහැති අකුරු පෙළ'''
මුර්ධජ (මුදුනෙන්) -ඍ ඎ ට ඨ ඩ ඪ ණ ර ළ ෂ
දන්තජ(දත්වලින්)- ත ථ ද ධ න ල ස
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/263710" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි