"සිරිධම්ම විද්‍යාලය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

*ඩයමන්ඩ් - කහ වර්ණය
 
වර්ථමානයේ (2008 වසර සිට) සිසුන් නිවාස 5කට බෙදා තිබේ. එනම්,
*සිංහරාජ - කොළ වර්ණය
*දුන්හිඳ - රතු වර්ණය
*සමනළ - කහ වර්ණය
*සීගිරි - රෝස වර්ණය
 
වර්ථමානයේ පෙර පරිදි නැවත නිවාස වල නම් සකස්කර ඇත
*සෆායා - නිල් වර්ණය
*ඔපල් - දම් වර්ණය
*ක්‍රිස්ටල් - රතු වර්ණය
*ඩයමන්ඩ් - කහ වර්ණය
 
== ක්‍රීඩා ==
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/259313" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි