"සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ, කැලිෆෝනියා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළු (Singhalawap ශාන්ත ෆ්‍රැන්සිස්කෝ සිට සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ දක්වා පිටු ගෙන යන ලදී)
{{Featured article}}{{Use mdy dates|date=May 2012}}{{pp-move-indef}}
{{Infobox settlement
|name = ශාන්තසැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ
|official_name = ශාන්ත ෆ්‍රැන්සිස්කෝ ගමනගරය සහ නගරය​කඋන්ටිය​
|nickname = ''ගම සහ බොක්ක​''; ''ෆොග් නගරය​''; ''ශාන්ත''; ''ෆ්‍රැන්සිස්කෝ'';<ref name="Frisco okay" /><ref name="Don't Call It Frisco" /><ref name="Frisco" /><ref name="Friscophobia" /> ''The City that Knows How'' (''antiquated'');<ref name="The City that Knows How" /> ''Baghdad by the Bay'' (''antiquated'');<ref name="Baghdad by the Bay" /> ''The Paris of the West''<ref name="The Paris of the West" />
| settlement_type = [[Consolidated city-county|City and county]]

සංස්කරණ

22,856

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/248913" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි