"සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ, කැලිෆෝනියා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
{{About|කැලිෆෝනියාවේ ගම සහ නගරය​}}
{{Featured article}}{{Use mdy dates|date=May 2012}}{{pp-move-indef}}
{{Infobox settlement
|name = ශාන්ත ෆ්‍රැන්සිස්කෝ
|official_name = ශාන්ත ෆ්‍රැන්සිස්කෝ ගම සහ නගරය​
|nickname = ''Theගම Cityසහ by the Bayබොක්ක​''; ''Fogෆොග් Cityනගරය​''; ''S.F.ශාන්ත''; ''Friscoෆ්‍රැන්සිස්කෝ'';<ref name="Frisco okay" /><ref name="Don't Call It Frisco" /><ref name="Frisco" /><ref name="Friscophobia" /> ''The City that Knows How'' (''antiquated'');<ref name="The City that Knows How" /> ''Baghdad by the Bay'' (''antiquated'');<ref name="Baghdad by the Bay" /> ''The Paris of the West''<ref name="The Paris of the West" />
| settlement_type = [[Consolidated city-county|City and county]]
| motto = ''Oro en Paz, Fierro en Guerra''<br />(English: "Gold in Peace, Iron in War")
| footnotes =
}}
'''ශාන්ත ෆ්‍රැන්සිස්කෝ''' ({{IPAc-en|ˌ|s|æ|n|_|f|r|ə|n|ˈ|s|ɪ|s|k|oʊ}}), නිල වශයෙන් '''ශාන්ත ෆ්‍රැන්සිස්කෝ ගම සහ නගරය​''', උතුරු කැලිෆෝනියාවේ සහ ශාන්ත ෆ්‍රැන්සිස්කෝ බොක්ක ආශ්‍රිතව ඉදිරියෙන්ම පවතින මූල්‍යමය සහ සංස්කෘතික කේන්‍ද්‍රයයි.
 
'''San Francisco''' ({{IPAc-en|ˌ|s|æ|n|_|f|r|ə|n|ˈ|s|ɪ|s|k|oʊ}}), officially the '''City and County of San Francisco''', is the leading financial and cultural center of [[Northern California]] and the [[San Francisco Bay Area]].
 
The only [[Consolidated city–county|consolidated city-county]] in California,<ref name="CityCounty"/> San Francisco encompasses a land area of about {{convert|46.9|sqmi|km2}}<ref>{{cite web

සංස්කරණ

3

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/248867" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි